Стипендије великих компанија студентима ФТН-а


29.09.2017. - 08:31 

Због великих потреба привреде за инжењерима Факултета техничких наука компаније су расписале конкурсе за доделу стипендија нашим студентима различитих образовних профила како би обезбедиле већем броју студената могућност студирања.

Компанија HDL Design House отвара конкурс за стипендије намењене најбољим студентима четврте године основних студија и мастер студија Електротехничког факултета у Београду, Факултета техничких наука у Новом Саду, и Електронског факултета у Нишу. Трајање стипендије, за које се могу пријавити студенти са просечном оценом изнад 8,5 и редовно уписаним годинама студија, је 12 месеци.  У оквиру програма стипендија, сви стипендисти ће имати могућност обављања стручне праксе у компанији HDL Design House, као и прилику да учествују у обукама и курсевима које компанија организује. Стипендије се исплаћују почев од јануара 2018. закључно са децембром 2018. године.

За мастер студије на студијском програму Информациони инжењеринг који ове школске године уписује прву генерацију студената, компаније ће стипендирати пуну школарину за 11 студената. Компаније које учествују су Gamecredits d.o.o, CUBE Risk Management Solutions doo и организација Data Science Serbia. Компанија Инфостуд додељује једну стипендију у износу од 11.000,00 динара месечно током 12 месеци.

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ расписује конкурс за стипендирање 15 студената смера електроенергетика који у школској 2017/18. години уписују завршну годину основних или мастер академских студија Факултета техничких наука, Електротехничког факултета у Београду и Електронског факултета у Нишу. Рок пријаве је 10.10.2017. године.

Компанија Schneider Electric DMS NS студентима који су уписали III, IV или I годину мастер студија на студијским програмима у области Електротехнике и рачунарства пружа се могућност да током тронедељне осмочасовне стручне праксе упоредо са студирањем стекну потребна практична искуства у динамичном и инспиративном окружењу, а за оне који су постигли одговарајући успех на факултету, који покажу труд, залагање, као и иновативна и креативна решења током ангажовања на стручној пракси пружа се могућност добијања стипендија, а потом и запошљавања.

Институт РТ-РК сваке године додељује 100 стипендија, студентима друге године Рачунарства и аутоматике, као и студентима Софтверског инжењерства и информационих технологија, који изаберу студијску групу за Рачунарску технику и рачунарске комуникације.

На основу Меморандума о разумевању потписаног између привредног друштва Енерготехника – Јужна Бачка д.о.о Нови Сад и Факултета техничких наука у Новом Саду сваке године се стипендирају редовни студенти треће и четврте године основних академских студија и студенти мастер студија студијског модула Електроенергетика – Енергетска електроника и електричне машине, студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. Такође, право учешћа на Конкурсу имају и редовни студенти основних струковних студија Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије Факултета техничких наука. Конкурс за школску 2017/2018. годину биће објављен на пролеће 2018. године.

Такође, Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду стипендира студенте Универзитета у Новом Саду. Средства за рад Фонда обезбеђују факултети Универзитета у Новом Саду, институције изван Универзитета и индивидуални донатори. Претходне године институције које су биле донатори изван Универзитета биле су Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Град Нови Сад, НИС а.д, ДДОР Нови Сад и Јавно комунално предузеће "Информатика". Сваке године минимални број стипендија који се додели студентима Факултета техничких наука је 10.

Све додатне информације можете пронаћи на сајту Факултета техничких наука и пратити нове конкурсе у секцији „Студенти“.