Нови начин бодовања и оцењивања


22.01.2018. - 07:57 

У складу са чланом 104. Закона о високом образовању, од понедељка, 22. јануара 2018. године успех студента на испиту изражаваће се оценом од 5 до 10, према следећој скали:

- од 51 до 60 поена оцена 6 (шест),

- од 61 до 70 поена оцена 7 (седам),

- од 71 до 80 поена оцена 8 (осам),

- од 81 до 90 поена оцена 9 (девет),

- од 91 до 100 поена оцена 10 (десет).

С поштовањем,
Проф. др Драгиша Вилотић, продекан за наставу