Постављен је коначан распоред наставе за зимски семестар школске 2019/2020. године


24.09.2019. - 14:00 

Поштоване колеге, постављена је коначна верзија распореда наставе за зимски семестар школске 2019/2020. године у делу Распореди и реализација.

Све примедбе на нацрт распореда које су достављене до четвртка 19.09.2019. до 14h, су прегледане. Пристигло је укупно 293 приговора од чега је прихваћено 280 док 13 приговора нису могли бити позитивно решени (због недостатка учионичког простора, заузетости извођача и распореда студената).

Настава ће се изводити у складу са календаром извођења наставе са почетком у понедељак 30.09.2019. године. Прве наставне недеље се изводе само предавања док вежбе почињу друге наставне недеље.

У прве две недеље наставе распоред је могуће променити услед објективних околности (недовољан капацитет учионице, преклапање наставе...) слањем примедбе на емаил: ftnraspored@uns.ac.rs путем обрасца који се налази у делу распореди и реализација. Након тога распоред се може мењати само уз сагласност продекана за наставу.


Продекан за наставу
Проф. др Драгиша Вилотић