19. Међународна научна конференција Индустријски Системи - ИС'23


23.05.2023. - 11:23 

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент Факултета техничких наука организује Међународну научну конференцију Индустријски системи - ИС`23 која ће се одржати од 04. до 06. октобра 2023. године у централној згради Универзитета (зграда Ректората).

ИС`23 представља традиционалну конференцију Факултета техничких наука, која се организује сваке 3 године са циљем да истраживачи изложе најновија сазнања у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Како су ове године партнери на конференцији Технички унивезитет у Грацу и удружење професора индустријског инжењерства и менаџмента (EPIEM), уз велики број домаћих истраживача, најављено је и учешће великог броја међународних учесника.

Све информације о конференцији доступне су на сајту конференције:
http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/is23/