Симпозијум посвећен раду академика Теодора Атанацковића


24.08.2023. - 11:08 

На Универзитету у Палерму у организацији Института за механику Америчког удружења грађевинских инжењера (Engineering Mechanics Institute (EMI) American Society of Civil Engineers (ASCE) од 27. до 30. августа 2023. године одржаће се Симпозијум посвећен раду професора емеритуса Факултета техничких наука академика Теодора Атанацковића.

Наслов овогодишњег међународног симпозијума је: "Emerging Mathematical Tools in Advanced Modelling: The Fractional-Order Calculus, in honor of Emeritus Professor Teodor Atanackovic". Конференцијом ће као почасни члан одбора председавати и Пол Д. Спанос, члан Америчке академије наука и уметности (American Academy of Arts & Sciences).

Организатор конференције, професор Масимилијано Зингалес са Универзитета у Палерму позвао је учеснике да дају допринос теми употребе фракционог рачуна у теоријском и експерименталном моделирању, као теми од посебог интереса у последњим годинама. Ово је управо поље у коме је академик проф. др Теодор Атанацковић остварио бројне резултате у последњим деценијама и по којима је интернационално препознат, укључујући и присутност на познатој Стенфордској листи која обухвата 2% најутицајнијих научника на свету. Академик Атанацковић је на наведеној листи најбоље рангирани научник Универзитета у Новом Саду за 2022. годину.

С обзиром на чињеницу да је академик Теодор Атанацковић целокупну научну и наставну каријеру провео на Факултету техничких наука, чију афилијацију и данас користи у својству професора емеритуса, ово признање - иако пре свега његово лично - доприноси угледу и препознавању Факултета техничких наука у међународној научној заједници.