Изабран нови вршилац дужности декана Факултета техничких наука


27.09.2023. - 17:11 

На 11. седници Савета Факултета техничких наука одржаној дана 27. 09. 2023. године, на предлог проф. др Платона Совиља, председника Савета а на основу члана 55. став 3. Статута Факултета, за вршиоца дужности декана именован је проф. др Борис Думнић.