Међународна конференција: Европска културна меморија у својој дигитализацији – криерање културне меморије у 21. веку?


13.05.2024. - 13:46 

Позивамо све заинтересоване да се пријаве за учешће на међународној конференцији: Европска културна меморија у својој дигитализацији – криерање културне меморије у 21. веку?
 која ће се одржати 6. и 7. новембра 2024. године у Аустрији.
Датум: 6-7. новембра 2024. године
Локација: Универзитет у Грацу, Аустрија
Апстракти: до 19. маја 2024. година
Организатор: Поље изврсности – димензије Европе

Концепт културног наслеђа је био у оптицају деценијама (нпр. UNESCO конвенција 1972), ако не и вековима (нпр. дискусија о репатријацији уметничких дела на Бечком конгресу 1815), у научном, културном и политичком контексту. Опсежна дигитализација збирки у архивима, музејима и библиотекама, као и дигитална дисеминација и посредовање културних артефаката такође је уоквирена као подршка процесу европеизације. На пример, мисија Еуропеане документује овај интерес за стварање европског културног идентитета (Capurro 2023). Сама идеја о европском наслеђу уграђена је у визију и политику Европске уније, неговање заједничког европског идентитета и сећања на основу заједничке културе и историје, као и одбацивање насилних искустава 20. века (Радонић 2023).

Конференција „Европска културнамеморија у својој дигитализацији“ фокусира се на пресек културног наслеђа, дигиталне трансформације и процеса европеизације, такође реагујући на недавне динамичке трендове у вештачкој интелигенцији. Она има за циљ да преиспита и проблематизује димензије културног наслеђа из европске прошлости у контексту савремених друштвених, културних и технолошких трансформација. Тиме се узима у обзир и трансформативни (технолошки) и репрезентативни (дискурзивни) потенцијал дигитализације културног наслеђа.

На овој конференцији ће се расправљати о европским и националним стратегијама културне и истраживачке политике у контексту културног наслеђа и његове дигиталне трансформације уопште и кроз призму конкретних пројеката који се баве овим процесом. Поред тога, биће речи о недавној сарадњи између дигиталних хуманистичких наука и организација и истраживача културног наслеђа. Контекстуализацијом наслеђа у Агенди европског дигиталног друштва, општим процесима дигиталне трансформације, фикцијом података и развојем вештачке интелигенције, покренућемо актуелне дебате у области дигиталних хуманистичких наука и студија меморије.

Циљ конференције је да окупи истраживаче и научнике из различитих дисциплина и размисли о стању истраживања у овој области, отварајући нове дискусије и дијалог.

Позивамо вас да пошаљете прилоге, посебно на следеће теме:
• Националне/транснационалне/европске политике, идентитети и област дигиталног културног наслеђа
• (стратегије, финансирање, трендови, трансформације, итд.);
• Обећања и очекивања дигитализације, датафикације и вештачке интелигенције у контексту културног наслеђа Европе и процеса европеизације;
• Истраживања и размишљања о релевантним актерима, институцијама, мрежама и актерима у овим процесима (ГЛАМ-ови, универзитети, невладине организације, независне иницијативе, заједничке ствари, итд.);
• Различите врсте дигиталног културног наслеђа (укључујући археолошко, архитектонско, нематеријално културно наслеђе, покретне културне реликвије и музеје, античке књиге и архиве, интернет и дигитални уметнички и креативни садржај нових медија) и њихове материјалне, инфраструктурне и дискурзивне димензије;
• Трансформација културне меморије у доба дигитализације.

Такође подстичемо доприносе који истражују друге сродне теме, укључујући друштвене, историјске, културне, технолошке, политичке, образовне, еколошке, комуникационе, организационе, критичке, академске и друге димензије на пресеку европских студија меморије и истраживања дигиталног културног наслеђа.

Концепт и организација: Georg Vogeler (ZIM), Gerald Lamprecht (CJS), Dušan Ristić (ZIM), Chiara Zuanni (ZIM)

Организатори траже финансијска средства за покривање трошкова путовања и смештаја (биће покривени према расположивим средствима). Независним научницима, као и истраживачима у раној каријери, биће дат приоритет за финансијску подршку.

Пошаљите сажетак (макс. 300 речи) и кратку биографију на: office.cjs@uni-graz.at до 19. маја 2024. године.
Повратне информације о прихватању сажетка биће достављене до 30. јуна 2024.