Научно-истраживачки рад


30.01.2013. - 00:00
У оквиру Департмана Графичког инжењерства и дизајна реализован је већи број научних и стручних радова. Департман организује сваке две године научно-стручни симпозијум Графичког инжењерства и дизајна - ГРИД. Од 2010. године се издаје научни часопис „Journal of Graphic Engeenering and Design – JGED“.  На Департману се реализују пројекти у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој.