Предмет: Мастер рад- студијски истраживачки рад (17 - ZCSIM1)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТермотехника, термоенергетика и управљање енергијом
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 11.10.2012..

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања у пракси
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног подручја и проучавању различитих метода и радова који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих области код стуедената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног мастер рада, његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске и мастер радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно праћење примарних сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке симулације и статистичку обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно наставне области којој припада тема мастер рада.
Ментор мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу предложену од ментора. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
група ауторачасописи са Kobson листеsve Енглески
група ауторачасописи, дипломски и master радовиsve Српски језик
Косорић, В.Еколошка кућа2008Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Топић, Р.Обновљиви и секундарни ресурси2013Машински факултет, БеоградСрпски језик
Ђајић, Н.Енергија за одрживи свет2002Рударско-геолошки факултет Универзитета, БеоградСрпски језик
Богнер, М.Пројектовање термотехничких и процесних система2007ЕТА, БеоградСрпски језик
Гвозденац, Д., Гвозденац Урошевић, Б., Морвај, З.Енергетска ефикасност : индустрија и зградарство2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Кнапп, В.Нови извори енергије : нуклеарна енергија фисије и фузије и сунчана енергија1985Школска књига, ЗагребСрпски језик
Барбарић,Љ.Нуклеарна енергија и њена примена1961Техничка књига, БеоградСрпски језик
Ђонлагић, М.Енергија и околина2005ПринтЦом, ТузлаСрпски језик
Harper, G.D.J.Solar energy projects for the evil genius2007McGrew-Hill, New YorkЕнглески
Јовановић, Љ.Актуелне теме из рационалног газдовања енергијом1996Машински факултет, КрагујевацСрпски језик
Harris, C.Electricity Markets: Pricing, Structures and Economics2006John Wiley & Sons, ChichesterЕнглески
Стрезоски, В.Систем регулације напона дистрибутивних мрежа1997Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Бошњаковић, Ф.Наука о топлини, Дио 1.1970Техничка књига, ЗагребХрватски
Бошњаковић, Ф.Наука о топлини, Дио 21976Техничка књига, ЗагребХрватски
Elgerd, O.I.Basic electric power engineering1977Addison-Wesley Publ., ReadingЕнглески
Полак, И.Даљинско хлађење2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ђембер, Л.Биогас постројења - искуство из Хрватске2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Мићић, М.Биохемијска конверзија биомасе2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
-Solar Energy Materials1976Elsevier BV, AmsterdamЕнглески
Davis, Mackenzie LeoIntroduction to environmental engineering1991McGraw-Hill, New YorkЕнглески
Jarvis Peter JEcological Principles and Environmental Issues2000Addison-Wesley Longman LtdЕнглески
Cheremisinoff, Nicholas P.Handbook of air pollution prevention and control2004Butterworth Heinemann, Elsevier Science, BostonЕнглески
Bethea, Robert M.Air Pollution Control Technology1978NY: Van Nostrand Reinhold CompanyЕнглески
Соколовић, СлободанОснови еколошке анализе нафтне и гасне индустрије2013Факултет техничких наука,Нови СадНемачки
Крњетин СлободанГрадитељство и заштита животне средине2001Прометеј, Нови СадСрпски језик
Миљановић ЗоранЗаштита животне средине у просторном планирању неких европских градова2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Козодеровић ГорданаЕкологија и заштита животне средине2017Педагошки факултет, СомборСрпски језик
Зокић СтеванЕколошки прихватљива градња - принципи и решења2008Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Кубуровић МилошЗаштита животне средине1994СМЕИТС Машински факултет, БеоградСрпски језик
Цветковић ЗоранЕколошки прихватљиви материјали у грађевинарству - економичност2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Цветиновић ДанијелЗелене зграде - зграде за будућност2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Веселиновић ВладиславаСоларне земунице - анализа енергетске ефикасности2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Штрбац ЖељкоЕнергетска ефикасност зграда - енергетска сертификација2011Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Мићуновић Веселиненергетских карактеристика објекта - енергетски пасош2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Зелић МајаПасивна соларна градња зграда и могућност комбиновања са фотонапонским елементима и соларним колекторима2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Бугарчић СофијаПасивне соларне куће2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Павичић ЈеленаЕнергетски ефикасни објекти - соларна кућа у Бољевцима2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Кнежевић ДраганаЕколошка кућа - детаљи извођења2011Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Паар ВладимирЕнергетска криза : где (ни)је излаз1984Школска књига, ЗагребСрпски језик
Нићетин ВидосаваЗначај Директиве 2009/28/ЕЦ за коришћење обновљивих извора енергије у Србији2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Петковски ЂорђијаСветска енергетска криза и ми1986Економика, БеоградСрпски језик
Бенчић ЗвонкоЕнергетска електроника. Дио И1978Школска књига, ЗагребХрватски
-Енергија, економија, екологија1998Савез енергетичара Југославије, БеоградСрпски језик
Моћевић МаркоТехно-економска анализа малих хидроелектрана2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Васић ГоранЕнергетска политика Европске уније и обновљиви извори енергије2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Антонић АлександарМогућност напајања салаша електричном енергијом из обновљених извора енергије2007Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
-Renewable Energy2004Oxford University PressЕнглески
Freris LeonRenewable energy in power systems2008Hoboken, N.J.: WileyЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Семинарски раддада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!