Predmet: Engleski jezik - napredni viši (06 - EJE7)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastEngleski jezik
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - višidada
Usavršavanje svih jezičkih veština sa akcentom na usmenoj komunikaciji. Usavršavanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja u vezi sa temema primerenim interesovanjima studenata-budučih inženjera. Usvajanje nekih retoričkih karakteristika engleskog jezika, fraza i izraza prisutnih u konverzacji.
Studenti poseduju širok fond reči vezan za teme koje se obradjuju u okviru predmeta i adekvatno ih koriste. Umeju da iznose svoje mišljenje i pri tome koriste odgovarajući stil, izraze, uzrečice i sl.
Obrada odredjenog broja tema interesantnih za studente uz usvajanje odgovarajućeg vokabulara. Izrazi koji se koriste prilikom izražavanje misljenja, slaganja ili neslaganja, pokazivanje interesovanja, naglašavanje itd. Strategije za razumevanje teksta. Slušanje i hvatanje beleški (note taking ).
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i medju sobom. Koristi se komunikativni pristup u nastavi stranih jezika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Roy NorrisReady for CAE2000MacmillanEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Dictionary2006OUPEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirović Ivana
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vesna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ličen Branislava
Nastavnik stranih jezika

Predavanja