Инжењерство заштите на раду


28.05.2014. - 16:03 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, један је од новијих Департмана на Факултету техничких наука, који је почео са радом 1999. године. На Департману постоје два студијска програма: Инжењерство заштите животне средине и Инжењерство заштите на раду.

Тренутно постоји недостатак добро квалификованог кадра из области здравља и безбедности радника, посебно оних са дипломом  чија је основа  физичко окружење, понашање, психо-социјални аспекти и природне науке.  Овај програм је јединствен, јер се бави психо-социјални и проблемима менталног здравља на радном месту, као и сад већ дуго препознатим хемијским, физичким, механичким и биолошким опасностима које могу бити у радној околини.
Концепт основних академских студија студијског програма Инжењерства заштите на раду омогућава стицање знања за благовремено решавање проблема заштите на раду и деловање ка њиховом елиминисању. Акредитовани Наставни план и програм је заснован на здравим основама у науци, на првој години  углавном природних  наука, укључујући и увод у дисциплину заштите на раду. Наредне три године програма се фокусирају на конкретне аспекте здравља и безбедности. Циљ је пружити студентима  јака теоријска знања и практичне вештине из области здравља и безбедности на раду. Студенти ће развити  вештине  истраживања и откривања нових знања као и нових начина решавања проблема.

Студије Инжењерства заштите на раду подељене су у три степена:

Основне академске студије – трају четири године (вреде најмање 240 бодова). Завршетком основних акедемских студија стиче се звање дипломирани инжењер заштите на раду.

Мастер академске студије  - трају једну годину и вреде 60 ЕСПБ бодова. Завршетком мастер академских студија стиче се звање мастер инжењер заштите на раду.

Докторске академске студије  - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктор наука заштите на раду.

МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани студенти на смеру Заштите на раду раде у циљу побољшања безбедности и здравља свих радника. Заштита на раду је потребна  било где где постоји радно место, тако да избор вашег будућег радног места може бити разнолик: у руралним или урбаним подручјима; национално или међународно; у свим индустријама (као што су: рударство, пољопривреда, малопродаја, угоститељство, грађевинарство, саобраћај, производња, здравство), у влади, приватном сектору или консултанстским предузећима.
Професионалци заштите на раду су укључени у: мониторинг  и модификације радне средине; спровођење образовних програма; процене ризика радних места; осмишљавању, евалуацији и примени OHSAS система менаџмента; предузимању ревизије и контроле у области заштите на раду; истрагу  несрећних догађаја, обезбеђивање усаглашености са законодавством.

Сервиси за будуће студенте:
- Facebook страна Департмана: Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - ФТН
- Уколико имате неко питање у вези са овим студијским програмом можете га послати на mail izzsupis2016@gmail.com.