Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva (Dipl. inž. biomed. inženj.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Biomedicinsko inženjerstvo: Tehničke nauke; Medicinske nauke


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Ranije se na Biomedicinsko inženjerstvo gledalo kao na inženjerstvo primenjeno u medicini, međutim danas se taj pojam definiše kao razvoj, proširenja i primena inženjerskih nauka u svrhu boljeg razumevanja fiziologije i patofiziologije, kao i dijagnoza i tretmana kod povreda i bolesti. Krajnji cilj te nove oblasti je opšte poboljšanje uslova života. Proteini, ćelije, tkiva i organi pokazuju neobičan spektar materijalnih svojstava i strukture koji pokriva širok opseg različitih funkcija. Proučavanje složenosti formi i multifunkcionalnosti u ljudskom telu predstavlja izazov i za lekare i inženjere jer su nova dostignuća u medicini i razvoj inženjerstva uvek išli zajedno....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 144008
Fizika21104
Osnovi elektrotehnike31116
Osnove računarstva20225
Mehanika32017

Godina: 1, Semestar: Letnji

Osnovi elektronike22015
Osnove anatomije za inženjere22005
Uvod u medicinsku informatiku20215
Komunikacioni sistemi21115
Matematika 244008
Engleski jezik 120002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Mikroprocesorski sistemi u medicini32005
Električna i elektronska merenja20215
Osnove biomedicinskog inženjerstva30206
Statističke osnove, obrada i modelovanje biomedicinskih signala40227
Fiziologija sa patofiziologijom22005
Engleski jezik 220002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Biološki sistemi i upravljanje32016
Modelovanje i simulacija sistema30216
Biomehanika42018
Rehabilitacioni uređaji i sistemi30215
Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima20215

Godina: 3, Semestar: Zimski

Primena radio i mikrotalasa u medicini22015
Neurofiziologija i medicinska rehabilitacija32016
Analiza i obrada biomedicinskih signala32005
Izborna pozicija 122115
Izborna pozicija 220316
Izborna pozicija 320002

Godina: 3, Semestar: Letnji

Biomedicinski inženjering u sportskoj fiziologiji30206
Neuroinženjering30306
Biomehanika neprekidnih sredina32005
Senzori i aktuatori u medicini31105
Izborna pozicija 432016
Stručna praksa00033

Godina: 4, Semestar: Zimski

Osnove neuralnih proteza30215
Prepoznavanje oblika30205
Izborna pozicija 520215
Izborna pozicija 621105
Izborna pozicija 721115
Izborna pozicija 820205

Godina: 4, Semestar: Letnji

Oprema i sistemi za pomoć starim, obolelim i hendikepiranim30216
Obrada slike u medicini30215
Neurorehabilitacija30215
Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama21115
Završni diplomski rad00069