prof. dr Nebojša Pjevalica


Nedostaje slika

dr Nebojša Pjevalica

Redovni profesor


Telefon021/485-2589
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Nebojša Pjevalica rođen je 10.12.1971. godine u Novom Sadu, Srbija. Završio je Fakultet tehničkih nauka, Elektrotehnički odsek, smer elektronika i telekomunikacije, usmerenje merna tehnika u Novom Sadu 1995. godine sa prosečnom ocenom 8,30. Magistarske studije je započeo 1997., a završio 2000. godine, prosečna ocena na magistarskim studijama je bila 9,83. Magistarsku tezu pod naslovom: "Predlog stohastičkog adicionog FIR filtra" odbranio je 2000. godine na istom fakultetu. Radni vek je započeo u JP PTT Saobraćaja "Srbija" u Novom Sadu 1996, a od 1997. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao asistent pripravnik. 2001. godinu proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama, na New Mexico Highlands University, gde je kao stipendista univerziteta radio na istraživačkim projektima razvoja A/D konvertora sa fazi logičkom povratnom spregom i aritmetičkog procesora nad Sigma-Delta povorkama signala; te kao predavač u okviru "Introductory Engineering Course PP 121 01SU" projekta u organizaciji NASA agencije za svemirska istraživanja. U zvanje asistenta izabran je u junu 2001. godine. Od 2008. godine je u statusu docenta. Tokom dosadašnjeg rada na stručnom i naučnom planu, Nebojša Pjevalica je objavio jedan rad u vodećem međunarodnom časopisu M22, dva ranga M23, veći broj radova na međunarodnim naučnim konferencijama, autor je većeg broj tehničkih rešenja. Od marta 2005 godine stalni je saradnik pri RT-RK istraživačkom institutu u oblasti FPGA dizajna. Učestvovao je na brojnim naučno istraživačkim projektima nacionalnog ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Od industrijskih projekata treba istaći razvoj digitalnih RTL blokova u domenu audio i video obrade, razvoj i verifikacija integrisanih kola u akcelerometarskim aplikacijama, razvoj integrisanih kola za kontrolu motora sa permanentnim magnetima u trapeznoj i vektorskog kontroli, verifikacija komunikacionih integrisanih kola za primenu u auto industriji, dizajn i verifikacija složenih video sistema u auto industriji.

Redovni profesor
01.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.06.2008.01.07.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom16.10.2007.01.05.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom01.06.2001.01.10.2007.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor01.10.2017.30.09.2022.Katedra za računarske komunikacije
Docent01.01.2013.Katedra za računarske komunikacije
Docent01.08.2012.01.12.2012.Katedra za računarsku tehniku
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.02.2021.Katedra za računarske komunikacije
NazivU Ustanovi
Numerička analiza problema merenja snage pomoću stohastičkog adicionog vatmetra

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

Predlog stohastičkog adicionog FIR filtra

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Merenja na elektrodistributivnoj mreži u frekvencijskom domenu

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPjevalica N., Pjevalica V., Petrović N.: The Consumer and the Power Grid: Evolution of Problems and Solutions, IEEE Consumer Electronics Magazine, 2021, ISSN 2162-2248
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDjuro G. Zrilic, Nebojsa U. Pjevalica, "Frequency Deviation Measurement Based on Two-Arm D-S Modulated Bridge" IEEE Transactions on instrumentation and measurement, vol. 53, no.2, april 2004, pp.293-299.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPjevalica N., Pjevalica V., Petrović N.: Advances in Concurrent Computing for Digital Stochastic Measurement Simulation, Journal of Circuits Systems and Computers, 2020, Vol. 29, No. 2, pp. 1-20, ISSN 0218-1266
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPjevalica N., Petrović N., Pjevalica V., Teslić N.: Experimental Detection of Transformer Excitation Asymmetry through the Analysis of the Magnetizing Current Harmonic Content, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, Vol. 22, No 2, pp. 43-48, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Subotic, N. Pjevalica, L. Palfi, Design and Modelling of an Enclosed Array of Square Spiral Antennas for Microwave Tomography, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392-1215, VOL. 23, NO. 2, 2017, pp47-53
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPetrović N., Pjevalica N., Pjevalica V., Teslić N.: Linearization Approach for Symmetric Hysteresis Loop Modelling and Core Loss Prediction, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2017, Vol. 23, No 4, pp. 9-17, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPjevalica V., Pjevalica N., Kaštelan I., Petrović N.: Acceleration of Digital Stochastic Measurement Simulation based on Concurrent Programming, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, Vol. 24, No 6, pp. 21-27, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPijetlović S., Subotić M., Pjevalica N.: Optimizing FDTD Memory Bandwidth by Using Block Float-Point Arithmetic, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, Vol. 24, No 4, pp. 32-37, ISSN 1392-1215
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPjevalica N., Nikolić M., Kaštelan I.: Analog circuitry for BLDC motor magnetic saturation diagnostic, 1. IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS) 2015, Belgrade: IEEE Computer Society, 22-24 April, 2015, pp. 287-290, ISBN 978-1-4799-6779-7, UDK: 10.1109/DDECS.2015.13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Pjevalica N., Temerinac M.: A Course in Digital System Design using Unified E2LP Platform, 38. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija: IEEE, MIPRO Society, 25-29 Maj, 2015, pp. 749-754, ISBN 978-953-233-083-0, UDK: 10.1109/MIPRO.2015.7160371
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPjevalica N., Nikolić M., Teslić N.: Magnetic Saturation of Permanent Magnet Motor Coil as Key Effect for Initial Rotor Position Detection, 5. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 6-9 Septembar, 2015, pp. 418-422, ISBN 9781479987498, UDK: 10.1109/ICCE-Berlin.2015.7391296
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCumbo A., Pjevalica N., Kragulj B., Teslić N.: Real Time Video Recording Architecture of the ADAS Algorithm Verification System , 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 Septembar, 2017, pp. 105-108, ISBN 978-1-5090-4014-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPjevalica V., Pjevalica N., Petrović N., Teslić N.: THD Factor Measurement Optimization Using Stochastic Method, 4. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Kladovo: ETRAN, 5-8 Jun, 2017, ISBN 978-86-7466-692-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljin M., Pjevalica N., Subotić M.: Design and Verification of FPGA High Speed PCIe Real-Time Data Acquisition System, 4. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Kladovo: ETRAN, 5-8 Jun, 2017, ISBN 978-86-7466-692-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPijetlović S., Subotić M., Pjevalica N.: An approach to finding an optimal FPGA for memory intensive problems, 4. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Kladovo: ETRAN, 5-8 Jun, 2017, ISBN 978-86-7466-692-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPijetlović S., Subotić M., Pjevalica N.: Improving FDTD Algorithm Performance using Block Floating-Point , 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: TELFOR, 21-22 Novembar, 2017, ISBN 978-1-5386-3073-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPjevalica V., Pjevalica N., Petrović N., Teslić N.: A novel simulation approach for measuring of DC voltage offset influence on magnetizing current even harmonics in the power transformer by using dither, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: TELFOR, 22-23 Novembar, 2016, pp. 527-530, ISBN 978-1-5090-4085-8, UDK: DOI: 10.1109/TELFOR.2016.7818838
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrović N., Pjevalica V., Pjevalica N., Teslić N.: Analysis of Symmetric Hysteresis Loop Curves Using the Chebyshev Nodes of The First Kind, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-5
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Pjevalica N., Pjevalica V., Pejić D., Župunski I., Vujičić V., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Vujičić B.: Industrijski prototip - moduo sa 20 paralelnih dvobitnih FADC na jednoj štampanoj ploči, 2012
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pjevalica N., Vujičić B., Mitrović Z., Župunski I., Urekar M., Milovančev S.: Metoda merenja frekvencije složenoperiodičnog signala, 2011
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pjevalica N., Pjevalica V., Sovilj P.: Tehničko rešenje: Unapređeni algoritam upravljanja memorijom, Razvijeno: u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-11005, 2011
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloPjevalica N., Spasojević D., Nikolić M., Subotić M.: A Method for Determining the Initial Position of the Rotor of a Permanent Magnet Motor, Beograd, Nacionalni patent, 2015, UDK: P-2015/0440
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.10.2022.
Vanredni profesorRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacije19.04.2013.
Asistent - stari nazivElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka18.02.2005.
Asistent - stari nazivElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka01.06.2001.