doc. dr Slobodan Ilić


Nedostaje slika

dr Slobodan Ilić

Docent


Telefon021/485-2444
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Slobodan Ilić rođen je 1983. godine u Novom Sadu, gde je završio o.š. Đorđe Natošević, a potom i gimnaziju Isidora Sekulić. Osnovne studije upisuje 2002. na FTN, smer E2, a diplomu mastera stiče 2007. godine. Doktorske studije završava u februaru 2014., odbranom teze "Kratkoročno predviđanje potrošnje električne energije u velikim elektroenergetskim sistemima".

Docent
10.07.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom28.02.2014.01.06.2015.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Asistent01.10.2013.01.02.2014.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.09.2013.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
NazivU Ustanovi
Primena DAF i GDA interfejsa za generički pristup modelu distributivnog elektro-energetskog sistema skladišnog u bazi podataka

Diploma

Računarske nauke

Kratkoročno predviđanje potrošnje električne energije u velikim elektroenergetskim sistemima

Doktorske studije (po novom)

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIlić S., Vukmirović S., Erdeljan A., Kulić F., Selakov A.: Short-term load forecasting in large scale electrical utility using artificial neural network, Journal of Scientific and Industrial Research, 2013, Vol. 72, No 12, pp. 739-745, ISSN 0022-4456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIlić S., Vukmirović S., Erdeljan A., Kulić F.: Hybrid Artificial Neural Network System for Short-Term Load Forecasting, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 215-224, ISSN 0354-9836
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlić S., Lukač D.: Amortization of the Peak Loads of Electricity Demand by Using the Eergy Stored in Electrical Vehicles Estimated by Peak Load Forecasting Method, 4. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Divčibare, 26-29 Jun, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSelakov A., Ilić S., Vukmirović S., Kulić F., Erdeljan A., Gorečan Z.: A comparative analysis of SVM and ANN based hybrid model for short term load forecasting, 49. IEEE PES - Transmission and Distribution Conference and Exposition, Orlando, 7-10 Maj, 2012, pp. 1-5, ISBN 978-1-4673-1933-1, UDK: INSPEC Accession Number: 12963513; DOI: 10.1109/TDC.2012.6281502)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlić S., Erdeljan A., Kulić F., Vukmirović S.: Hybrid artificial neural network system for short-term load forecasting, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems-ECOS, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentAutomatika i upravljanje sistemimaUniverzitet u Novom Sadu10.07.2015.
AsistentAutomatika i upravljanje sistemima01.10.2013.
Istraživač pripravnikAutomatika i upravljanje sistemima29.12.2010.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaPrimenjene računarske nauke i informatika01.10.2008.