Istraživač pripravnik Slobodan Jošić


Nedostaje slika

Slobodan Jošić

Istraživač pripravnik


Telefon0214852521
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač pripravnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Istraživač pripravnik
05.02.2016.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Tehnike za promenu glasa zasnovane na linearnim transformacijama spektralne obvojnice

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić V., Jokić I., Delić T., Jošić S., Vakarov K., Milišić M., Šafer R.: Subjective and objective measurement of voice similarity: Recording and analysis of authentic and imitated speaker database, 12. ETAI, Ohrid, 24-26 Septembar, 2015, pp. 121-124, ISBN 978-9989-630-76-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić T., Đurić S., Jošić S.: Poređenje ljudskog i automatskog prepoznavanja govornika u slučaju imitacija, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 24-26 Novembar, 2015, pp. 425-428, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High‐power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač pripravnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka23.12.2015.