prof. dr Vladimir Petrović


Nedostaje slika

dr Vladimir Petrović

Redovni profesor


Telefon02/485-2525
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 226

Vladimir Petrović rođen je 30.04.1975. godine u Beogradu. Pohađao je IX Beogradsku gimnazuju„Mihajlo Petrović – Alas“, a zatim i Doha College u Dohi Katar-u, koji završava 1993. godine, sa odličnim uspehom.
1993 godine je upisao studije Electrical and Electronic Engineering na Manchester School of Engineering, University of Manchester u Velikoj Britaniji. 3. godinu studija provodi na razmeni i usavršavanju na polju digitalne obrade signala na Technische Universitat Hamburg-Harburg u Nemačkoj.
1997. diplomira na Univerzitetu u Mančesteru, sa 1. klasom diplome nivoa Master of Engineering, M. Eng. uspešno odbranivši diplomski rad pod nazivom „Phoneme Segumentation in Digital Speech Signals“. Dobitnik je Sir William Siemens medalje za akademsku izuzetnost.
Iste godine, 1997. upisuje doktorske studije pod mentorstvom Prof. Costasa Xydeasa i pridružuje se grupi za digitalnu obradu signala na School of Engineering, Univerziteta u Mančesteru. Doktorirao je 2001. godine radom na temu „Pixel Level Image Fusion“.
Nakon završenog vojnog roka, dobija zaposlenje na Imaging Sciences and Biomedical Engineering grupi koja je član Computer Science i Medical Schools departments, Univerziteta u Mančesteru. U tom kapacitetu učestvuje na više EPSRC, EU FP5 i DTI projekata u domenu obrade slike i mašinske vizije, i napreduje do zvanja Research Fellow.
Od 2009. Prof. Petrović je angažovan kao docent, a od 2015. kao vanredni profesor na Katedri za Telekomunikacije i obradu signala (KTIOS), Departmana za Energetiku, Elektroniku i Telekomunikacije, Fakulteta Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, gde izvodi predmete iz oblasti digitalne obrade i analize medicinske slike.
Oblasti istraživačkih interesovanja uključuju obradu i analizu medicinske slike, objektivno merenje i kontrola kvaliteta digitalne slike i videa, mašinska vizija i sjedinjavanje slike i videa iz kojih ima preko 70 objavljenih radova u časopisima i međunarodnim konferencijama.
Od 2009. godine angažovan je i kao direktor razvoja u firmi Visaris d.o.o. na razvoju medicinskih uređaja za dijagnostički imidžing.
Tečno govori engleski i nemački jezik.

Redovni profesor
01.10.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.10.2009.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor01.02.2015.Katedra za telekomunikacije i obradu signala
NazivU Ustanovi
Phoneme Separation in Speech Signals

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

University of Manchester/eng>

1997

Phoneme Segmentation in Speech Signals

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

University of Manchester/eng>

1997

Multisensor Pixer-level Image Fusion

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Univerzitet u Mančesteru

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaPetrović V.: Face Alignement Models, Springer, 2011, str. 109-137, ISBN 085729931X
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaPetrović V., Cootes T., Taylor C., Kang H.: Modelling Face Shape and Appearance, Springer, 2005, str. 39-64, ISBN 0-387-40595-X
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPetrović V., Cootes T., Cristinacce D.: Statistical Models of Shape and Texture for Face Recognition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, str. 525-542, ISBN 0302-9743
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPetrović V.: Pixel-level Image Fusion Metrics, Academic Press imprint of Elsevier, 2008, str. 429-449, ISBN 978-0-12-372529-5
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPetrović V.: Objectively Optimal Fusion, Academic Press imprint of Elsevier, 2008, str. 451-468, ISBN 978-0-12-372529-5
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Bondžulić B.: Additive models and separable pooling, a new look at structural similarity, Signal Processing, 2014, Vol. 97, pp. 110-116, ISSN 0165-1684
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Babalola K., Cootes T., Twining C., Taylor C.: Computing Accurate Correspondences across Groups of Images, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010, Vol. 32, No 11, pp. 1994-2005, ISSN 0162-8828
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Cootes T.: Objectively Adaptive Image Fusion, INFORM FUSION, 2007, Vol. 8, No 2, pp. 168-176, ISSN 1566-2535
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V.: Subjective tests for image fusion evaluation and objective metric validation, INFORM FUSION, 2007, Vol. 8, No 2, pp. 208-216, ISSN 1566-2535
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Xydeas C.: Sensor noise effects on signal-level image fusion performance, IEEE Transactions on Image Processing, 2004, Vol. 13, No 2, pp. 228-237, ISSN 1057-7149
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Xydeas C.: Sensor noise effects on signal-level image fusion performance, INFORM FUSION, 2003, Vol. 4, pp. 167-183, ISSN 1566-2535
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Dimitrijević V.: Focused pooling for image fusion evaluation, Information Fusion, 2015, Vol. 22, No 3, pp. 119-126, ISSN 1566-2535
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Xydeas C.: Objective Image Fusion Performance Measure, Electronics Letters IEE, 2000, Vol. 36, No 4, pp. 308-309
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBoban Bondzulić, Vladimir Petrović, "Additive models and separable pooling, a new look at structural similarity", Signal Processing, Vol. 97 (2014), pp 110–116, ISSN: 0165-1684
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetrović V., Xydeas C.: Gradient Based Multiresolution Image Fusion, IEEE Transactions on Image Processing, 2003, Vol. 13, No 2, pp. 228-237, ISSN 1057-7149
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuOstojić V., Starčević Đ., Petrović V.: Recursive anisotropic diffusion denoising, Electronics Letters, 2016, Vol. 52, No 17, pp. 1449-1451, ISSN 0013-5194
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPetrović V.: Performance of peak signal-to-noise ratio quality assessment in video streaming with packet losses, Electronics Letters, 2016, Vol. 52, No 6, pp. 454-456, ISSN 0013-5194
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBondzulic B., Petrović V.: Visual Attention Pooling and Understanding the Structural Similarity Index in Multi-Scale Analysis, Optica Applicata, 2014, Vol. 44, No 2, pp. 267-283, ISSN 0078-5466
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPetrović V., Xydeas C.: Objective Evaluation of Signal-level Image Fusion Performance, OPT ENG, 2005, Vol. 44, No 8, ISSN 0091-3286
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduStarčević Đ., Šveljo O., Spirovski M., Lončar-Turukalo T., Petrović V.: Ventricle segmentation in near-base and near-apex slices of MR images, 5. International symposium on neurocardiology - Neurocard, Beograd, 17-18 Oktobar, 2013, ISBN 2069 – 0169
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrović V.: Fusion of Colour and Monochromatic Images with Chromacity Preservation, 15. International Conference on Information Fusion, Singapur: IEEE, 9-12 Jul, 2012, pp. 1963-1969
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, T Cootes, A Mills, C Taylor, „Simultaneous Segmentation of Groups of Medical Images”, Medical Image Understanding and Analysis, MIUA2007, pp. 1-5; ISBN 1 901725 33 2; editors: Reyer Zwiggelaar, Frédéric Labrosse; University of Wales, Aberystwyth,GB;17-18.07. 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, T Cootes, "Information Representation for Image Fusion Evaluation", Proceedings of 9th International Conference on Information Fusion 2006, pp. 1-7; Florence, Print ISBN: 1-4244-0953-5; DOI: 10.1109/ICIF.2006.301627; 10-13 July 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, T Cootes, R Pavlović, "Dynamic Image Fusion Performance Evaluation", Proceedings of 10th International Conference on Information Fusion 2007, pp.1-7; Print ISBN: 978-0-662-45804-3; DOI: 10.1109/ICIF.2007.4408120; Quebec, 9-12 July 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, T Cootes, C Twining, A Mills, C Taylor, „Automated Analysis of Deformable Structure in Groups of Images”, 18th British Machine Vision ConferenceBMVC2007, organised by the British Machine Vision Association;; Conference Chairs: Abhir Bhalerao and Nasir Rajpoot; Warwick, GB September 10-13, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Petrović V.: Objectively Optimised Multisensor Image Fusion
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, T Cootes, C Twining, C Taylor, „Automatic Framework for Medical Image Registration, Segmentation and Modeling“, Proceedings of Medical Image Understanding and Analysis, MIUA 2006, Vol. 2; pp 141-145; ISBN 1 901727 31 6; Editors: Jim Graham, Neil Thacker and Tim Cootes; University of Manchester, UK, 4-5.June.2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, V Dimitrijević, „Focused Pooling for Objective Quality Estimation“, International Conf. on Image Processing, ICIP 2013, Melbourne, ISSN: 1522-4880
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Petrović V.: Objective Image Fusion Performance Characterisation
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Petrović V.: Analysis of Features for Automatic Vehicle Type Recognition
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV Petrović, T Cootes, C Twining, C Taylor, “Simultaneous Registration, Segmentation and Modelling of Structure in Groups of Images”, International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro, ISBI2007, pp.1-4; Print ISBN: 1-4244-0672-2; DOI: 10.1109/ISBI.2007.356773 Arlington,USA, 12-15 April 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Petrović V.: Evaluating Image Fusion Performance with Visible Differences
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Petrović V.: Vehicle Type Recognition with Match Refinement
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Petrović V.: On the effects of sensor noise in pixel-level image fusion performance
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Petrović V.: Multisensor Signal-level Image Fusion, Zadužbina Andrejević, 2003
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2020.
Vanredni profesorTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2015.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.10.2009.