Istraživač saradnik Viktor Dogan


Nedostaje slika

Viktor Dogan

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2555
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik

Viktor Dogan rođen 31. Marta 1981. godine u Vršcu. Diplomirani je inženjer elektrotehnike i računarstva. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Vršcu sa odličnim uspehom. Novembra 2008. diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku Elektrotehnika i računarstvo, smer Mikroračunarska elektronika.  Od 2010. godine upisn na doktorske studije i  zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu kao istraživač pripravnik/saradnik. Učešnik je na projektima Ministarstva nauke republike Srbije (III43008, III45003) i IPA projektu HUSRB/1002/121/088. Učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, autor većeg broja radova i tehničkih rešenja.

Istraživač saradnik
01.12.2013.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.11.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBrkić M., Obradović Đ., Dogan V., Karoly B., Živanov M.: Acoustic Measurement and Monitoring System for Level of Groundwater, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 9, pp. 1627-1631, ISSN 1546-198X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDogan V., Brkić M., Milosavljević V., Obradović Đ., Živanov M.: Univerzalni sistem za slanje podataka u geofiziþkom karotažu, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Telecommunications Society, 20-22 Novembar, 2012, pp. 556-559, ISBN 978-1-4673-2984-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Brkić M., Dragojević Đ., Živković D., Živanov M., Dogan V.: One solution for hardware realization of probe for measuring temperature and conductivity of liquids in boreholes
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkić M., Dogan V., Živanov M., Vukoje N., Mančić G.: Hardware realization of Spectral Gamma Ray Probe, 11. International Conference on Development and Application Systems (DAS), Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, 17-19 Maj, 2012, pp. 154-157, ISBN 1844-5038
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDogan V., Brkić M., Vukoje N., Mančić G., Živanov M.: A novel solution for realisation of data transfer in borehole measurement systems, 35. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama, Opatija: MIPRO Croatian Society, 21-25 Maj, 2012, pp. 124-128, ISBN 978-953-233-069-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDogan V., Živanov M., Brkić M., Slankamenac M.: One solution for orientation sensor hardware realisation, 1. ReCIMiCo Workshop Design and Characterization of Integrated Microsystems and Components, Novi Sad: EAGE 2009, Co Productions, Houten, Netherlands, CD, 29-30 Septembar, 2009, pp. 1-4, ISBN 978-90-73781-66-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDogan V., Živanov M., Brkić M.: Borehole Orientation Sensor - Hardware Realization, 10. International Conference on Development and Application Systems (DAS), Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, 27-29 Maj, 2010, pp. 258-261, ISBN 1884-5039
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević V., Slankamenac M., Dogan V.: An Embedded Hardware System for Real-time Monitoring and Control of Level Height in a Water System, 8. International Symposium "Young People and Multidisciplinary Research", Temišvar, 11-12 Maj, 2006, pp. 197-204, ISBN 10 973-8359-39-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević V., Živanov M., Dogan V.: GPRS controlled system for monitoring and control of well sites, 10. International Conference on Development and Application Systems (DAS), Suceava: University "Stefan Cel Mare", 27-29 Maj, 2010, pp. 250-253, ISBN 1844-5039
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević V., Živanov M., Dogan V.: Monitoring system of water level in wells using GSM, 5. PNN Conference, Klingenbach, 17-19 Septembar, 2009
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilosavljević V., Živanov M., Dogan V.: Sistem za nadgledanje i kontrolu bunara u realnom vremenu, Energija, ekonomija, ekologija, 2010, No 3, pp. 249-256, ISSN 0354-8651, UDK: 628.112/.12.002/.004
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŽivanov M., Brkić M., Nađ L., Dogan V.: Jedno rešenje za realizaciju prenosa informacija u sistemima za geofizički karotaž, Energija, ekonomija, ekologija, 2009, Vol. 9, No 1-2, pp. 114-118, ISSN 0354-8651, UDK: 665.61 : 550.08 : 550.832
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDogan V., Živanov M., Brkić M., Slankamenac M.: ORIENTATION SENSOR HARDWARE REALISATION, 7. INDEL Simpozijum Industrijska Elektronika, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2008, pp. 5-8, ISBN ???? 99938-793-7-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukoje N., Dogan V., Brkić M., Mančić G., Živanov M.: SONDA ZA MERENJE SPEKTRA PRIRODNOG GAMA ZRAČENJA U GEOFIZIČKIM KAROTAŽNIM MERENJIMA, 54. ETRAN, Donji Milanovac: Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, 7-11 Jun, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZsolt V., Brkić M., Nebojša C., Dogan V., Živanov M., Nemanja V.: One solution for the realization of SPR/SP probe in geophysical measurements, 54. ETRAN, Donji Milanovac: Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, 7-11 Jun, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoDogan V., Vukoje N., Brkić M., Obradović Đ., Cvijić N., Živanov M.: Sonda za merenje spektra prirodnog gama zračenja u bušotinama, korisnik: HOTWELL Ges.m.b.H, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBrkić M., Milosavljević V., Cvijić N., Dogan V., Mihajlović D., Živanov M.: Површински каротажни систем 701 , 2009
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBrkić M., Dogan V., Obradović Đ., Kusić J., Živanov M.: Sistem za daljinsko merenje podzemnih voda, rađeno za: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, korisnik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoDogan V., Brkić M., Milosavljević V., Živanov M.: Inklinometar 201, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoDogan V., Brkić M., Milosavljević V., Živanov M.: Систем за комуникацију 720, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBrkić M., Živanov M., Dogan V., Cvijić N., Milosavljević V., Obradović Đ., Krža G.: Sonda za merenje električne otpornosti zemljišta - elektrolog 211ed, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoŽivković D., Dogan V., Brkić M., Vukoje N., Cvijić N., Kusić J., Obradović Đ., Živanov M.: Sistem za monitoring kritičnih parametara prilikom manipulisanja sondi u bušotinama, korisnik: HOTWELL Ges.m.b.H, 2012
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Živković D., Cvijić N., Dogan V., Živanov M.: Panel za kontrolu namotavanja kabla - 041, 2010
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Cvijić N., Brkić M., Milosavljević V., Dogan V., Dašić M., Slankamenac M., Živanov M.: Instrument za merenje protoka fluida u bušotinama, 2010
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Milosavljević V., Brkić M., Dogan V., Cvijić N., Obradović Đ., Živanov M.: Сонда за мерење температуре, природне гама радиоактивности и спојева цеви, 2010
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikElektronika01.12.2013.
Istraživač pripravnikElektronika01.01.2011.