Asistent Nikola Popov


Nedostaje slika

Nikola Popov

Asistent


Telefon021/485-2250
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
01.01.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik28.12.2014.01.12.2015.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Istraživač pripravnik01.02.2012.01.12.2014.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
NazivU Ustanovi
Automatizacija rada pumpne stanice i vodovodnog sistema

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Komparativna analiza arhitektura neuronskih mreža

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanišić D., Popov N., Tepić Ž., Damljanović D., Jorgovanović N.: Free Calcium Oxide Prediction Using Artificial Neural Networks, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov N., Tepić Ž., Stanišić D., Lazarević S.: Implementation of a neural network based soft sensor, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina, 19-21 Mart, 2014, pp. 1079-1083
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilutinović A., Popović B., Popov N.: STIM – programski jezik za kontrolu funkcionalne električne stimulacije, 9. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad, 19-20 Jun, 2014
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐozić D., Krajoski G., Popov N., Stanišić D., Lazarević S.: EEG signal processing and classification using Artificial Neural Networks, 1. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Vrnjačka Banja, 2-5 Jun, 2014
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPopov N., Stanišić D., Jorgovanović N., Damljanović D.: Prediction of immeasurable variables using artificial neural networks, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2011, Vol. 15, No 4, pp. 260-262, ISSN 1821-4487, UDK: 631.55/56:620.92
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojanić D., Jorgovanović N., Ilić V., Popov N.: Kvantifikacija elektromiografske aktivnosti snimljene tokom hoda dece sa cerebralnom paralizom, 56. ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun, 2012
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopov N., Bojanić D., Stanišić D., Tepić Ž.: Primena samopodešavajućeg notch filtra u obradi EKG signala, 57. ETRAN, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.01.2016.
Istraživač saradnikAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka28.12.2014.
Istraživač pripravnikAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka25.01.2012.