vanr. prof. dr Laslo Tarjan


Nedostaje slika

dr Laslo Tarjan

Vanredni profesor


Telefon021/485-2125
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKancelarija 117

Laslo Tarjan, rođen je 13.05.1984. godine u Novom Sadu, oženjen je i ima četvoro dece. Osnovnu školu "Sonja Marinković" završio je 1999. godine u Novom Sadu. Srednju elektrotehničku školu "Mihajlo Pupin" je završio 2003. godine takođe u Novom Sadu.

U periodu 2003-2008 studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku mehatronika, smer mehatronika, robotika i automatizacija. Diplomirao je 28. avgusta 2008. godine. Tema diplomskog-master rada je: "Manipulator sa elekričnim i pneumatskim upravljanim osama" koji je odbranio sa ocenom 10. Prosečna ocena tokom osnovnih studija je 9,46.

Nakon osnovnih i master studija upisao doktorske studije mehatronike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, ispite je položio sa prosečnom ocenom 10,00,  i u oktobru 2015. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora nauka mehatronike.


Kako je tokom studija pokazao izvanredan afinitet prema grupi predmeta iz oblasti mehatronike, robotike i automatizacije, nakon završenih osnovnih studija, počeo je da radi na Katedri za mehatroniku, robotiku i automatizaciju kao saradnik u nastavi (izabran: novembra 2008.), a kasnije kao asistent-master (izabran: oktobra 2009., reizabran: septembra 2012.), a od marta 2016 godine kao docent. na predmetima:

Osnovi programiranja (2008-2013)
Komponente tehnoloških sistema (2008-2014)
Upravljanje tehničkim sistemima (2008- )
Automatizacija procesa rada (2008-2014)
Programiranje i promena PLK (2008-2014)
Implementacija automatizovanih sistema (2008-2009)
Automatizacija kontinualnih procesa (2010- )
Upravljanje kretanjem (2013-)
Senzori i aktuatori u medicini (2015-)
Primena senzora i aktuatora (2013-)


Oblasti istraživanja: mehatronika: linearni pogoni, industrijska automatizacija, upravljanje elektropneumatskim sistemima, bežična akvizicija podataka, senzorske mređe, IoT.

U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu kao autor/koautor ima brojne radove objavljene u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI liste, vodećim međunarodnim časopisima (M51) i međunarodnim (M33) i nacionalnim naučnim skupovima (M63), kao i brojne patente, male patente.

Vanredni profesor
01.03.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik27.08.2015.01.02.2016.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent-Master23.09.2009.01.08.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi01.12.2008.01.09.2009.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent01.03.2016.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
NazivU Ustanovi
Manipulator sa pneumatski i električnim upravljanim osama

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Povišenje efikasnosti rada linearnih aktuatora primenom upravljanja baziranog na FPGA

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2015

Manipulator sa pneumatski i električnim upravljanim osama

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTarjan L., Šenk I., Tegeltija S., Stankovski S., Ostojić G.: A readability analysis for QR code application in a traceability system (DOI: 10.1016/j.compag.2014.08.015), Computers and Electronics in Agriculture, 2014, Vol. 109, No November, pp. 1-11, ISSN 0168-1699
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠenk I., Ostojić G., Jovanović V., Tarjan L., Stankovski S.: Experiences in developing labs for a supervisory control and data acquisition course for undergraduate mechatronics education, DOI:10.1002/cae.21578, Computer Applications in Engineering Education, 2015, Vol. 23, No 1, pp. 54-62, ISSN 1061-3773
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStankovski S., Tarjan L., Oros D., Ostojić G., Šenk I.: Using a Didactic Manipulator in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, IEEE Transactions on Education, 2010, Vol. 53, No 4, pp. 572-579, ISSN 0018-9359
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIgnjatović I., Šešlija D., Tarjan L., Dudić S.: Wireless sensor system for monitoring of compressed air filters, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2012, Vol. 71, No 5, pp. 334-340, ISSN 0022-4456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStankovski S., Ostojić G., Tarjan L., Škrinjar D., Lazarević M.: IML Robot Grasping Process Improvement, Iranian Journal of Science & Technology, Transactions B, 2011, Vol. 35, No M1, pp. 197-207, ISSN 1028-6284
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOstojić G., Stankovski S., Tarjan L., Šenk I., Jovanović V.: Development and Implementation of Didactic Sets in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, International Journal of Engeneering Education, 2010, Vol. 26, No 1, pp. 2-8, ISSN 0949-149X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Tejić B., Tegeltija S., Šenk I., Stanojević M.: An alternative communication network based on LPWAN IoT-based RF modules, Session E2, 14. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 14-16 Novembar, 2018, pp. 1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Tejić B., Tegeltija S., Šenk I., Đukić N.: Testing the range of a LPWAN IoT RF module based on the Texas Instruments CC1200 chip, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 147-153, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Tejić B., Oros D., Baranovski I.: Simulation of Hall sensor based localization in a production process, 4. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 4-5 Maj, 2017, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Stankovski S., Gogolak L.: Application of FPGA Technology and a Real-Time Controller for Automatic Regulation of Rapidly Changing Variables, 2. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 5-6 Decembar, 2013, pp. 125-128, ISBN 978-86-7892-565-8, UDK: 007.5 (082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Đukić N., Baranovski I.: Smart microwave oven, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Kovač R., Horvat S., Ostojić G.: Automatic identification based on 2D barcodes, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 130-135, ISBN 978-86-7892-341-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M., Ostojić G.: Food Product Shelf-Life Prediction, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 326-329, ISBN 978-86-7083-864-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTegeltija S., Oros D., Tarjan L., Horvat S., Zhang X.: Mobile phone as universal remote controller, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 59-62, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M.: Food Product Traceability by Using Automated Identification Technologies, 4. Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS, Lisabon: Springer, 15-17 April, 2013, pp. 155-163, ISBN 978-3-642-37290-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M.: Lean technology in food processing industry, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević M., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Tracing Work Quality in LEAN cell with RFID Technology, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrstanović S., Stojić G., Šešlija D., Tanackov I., Tarjan L., Tepić J.: A Model of Remote Control of Railway Traffic Based on PLC Technique, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš: Published by Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, Printed by UNIGRAF, Niš, Serbia, 29-1 Jun, 2011, pp. 766-769, ISBN 978-86-6125-033-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovač R., Horvat S., Šenk I., Tarjan L., Jovanović V.: Wi-Fi system for monitoring the student attendance at university lectures, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 160-164, ISBN 978-86-7892-341-8
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠenk I., Tarjan L., Ostojić G., Stankovski S.: Infrared tranciever for home automation, Electronics, 2010, Vol. 14, No 2, pp. 82-85, ISSN 1450-5843
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTarjan L., Šenk I., Stankovski S., Ostojić G.: Wireless Device Control via USB port, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 71-80, ISSN 0354–2025, UDK: 681.5
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLazarević M., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Determining the source of errors in a LEAN cell using RFID technology, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 245-249, ISSN 2217-2661
(M53) Rad u naučnom časopisuTarjan L., Šenk I., Kovač R., Horvat S., Ostojić G., Stankovski S.: Automatic identification based on 2D barcodes, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2011, Vol. 2, No 4, pp. 151-157, ISSN 2217-2661, UDK: 003.295.8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Tejić B., Dragičević D., Ostojić G., Đukić N.: An alternative communication possibility during a natural disaster by using lowpower long-range RF modules (Alternativna mogućnost komunikacije u uslovima elementarne nepogode posredstvom RF modula sa niskom potrošnjom i velikim dometom) (DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345527), 17. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, 21-23 Mart, 2018, pp. 1-6, ISBN 978-1-5386-4907-7, UDK: IEEE Catalog Number: CFP18JAH-ART
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTegeltija S., Tejić B., Tarjan L., Dragičević D., Đukić N.: IoT senzorska mreža za predikciju promene temperature i relativne vlažnosti vazduha u skladištu prehrambenih proizvoda, 17. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 21-23 Mart, 2018, pp. 232-236, ISBN 978-99976-710-1-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSremčev N., Lazarević M., Tarjan L., Baranovski I., Medojević M.: Uporedna analiza savremenih identifikacionih tehnologija, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 22-24 Mart, 2017, pp. 232-235, ISBN 978-99976-710-0-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Horvat S., Oros D., Baranovski I.: Holovi senzori u zadacima beskontaktnog određivanja pozicije kod pravolinijskog kretanja predmeta rada u proizvodnom procesu, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 22-24 Mart, 2017, pp. 453-457, ISBN 978-99976-710-0-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniReljić V., Ostojić G., Kukolj D., Tarjan L., Lazarević M.: Praćenje životnog ciklusa prehrambenih proizvoda, 15. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 16-18 Mart, 2016, pp. 419-423, ISBN 978-99955-763-9-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStankovski S., Mihajlov S., Baranovski I., Oros D., Tarjan L.: Hvataljka za prenos malog tereta kod bespilotnih letelica, 15. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 16-18 Mart, 2016, pp. 848-853, ISBN 978-99955-763-9-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBeg I., Šenk I., Tarjan L., Ostojić G., Stankovski S.: Razvoj RFID oznake za obeležavanje prehrambenih proizvoda, 14. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 18-20 Mart, 2015, pp. 388-392, ISBN 978-99955-763-6-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠenk I., Tarjan L., Horvat S., Lazarević M., Ostojić G.: Sledljivost medicinskih proizvoda primenom RFID tehnologije, 14. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 18-20 Mart, 2015, pp. 397-401, ISBN 978-99955-763-6-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Đukić N., Baranovski I., Stankovski S.: Upravljanje servopneumatskim linearnim aktuatorom zasnovano na FPGA, 14. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 18-20 Mart, 2015, pp. 827-831, ISBN 978-99955-763-6-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Oros D., Horvat S., Tegeltija S.: Mogućnosti primene FPGA za unapređenje industrijskih upravljačkih sistema, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 19-21 Mart, 2014, pp. 571-575, ISBN 978-99955-763-3-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐukić N., Tejić B., Tarjan L., Šenk I., Oros D.: Primena objektno orijentisane paradigme u industrijskoj automatizaciji kroz standard IEC 61131, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 19-21 Mart, 2014, pp. 643-647, ISBN 978-99955-763-3-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Tejić B., Ostojić G., Stankovski S.: Ispitivanje čitljivosti QR koda na ambalaži prehrambenih proizvoda, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 20-22 Mart, 2013, pp. 500-503, ISBN 978-99955-763-1-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTejić B., Šenk I., Tarjan L.: Daljinski nadzor i upravljanje pristupom korišćenjem bežičnih tehnologija, 11. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 21-23 Mart, 2012, pp. 332-336, ISBN 978-99938-624-6-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStankovski S., Škrinjar D., Ostojić G., Tarjan L., Radić M.: Analiza hvatanja etiketa na IML robotima, 8. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH, 18-20 Mart, 2009, pp. 810-813, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Ostojić G.: Upravljanje perifernim uređajima preko USB porta, 9. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 17-19 Mart, 2010, pp. 550-553, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStankovski S., Miladinović Lj., Tarjan L., Ilić V.: Razvoj didaktičkog manipulatora MRA-M01, 31. Kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji - HIPNEF, Vrnjačka Banja: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Zbornik radova HIPNEF 2008, 15-17 Oktobar, 2008, pp. 461-466, ISBN 978-86-80587-87-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIgnjatović I., Tarjan L., Dudić S., Šešlija D.: Primena bežičnih tehnologija za nadzor kvaliteta vazduha pod pritiskom, 8. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 18-20 Mart, 2009, pp. 572-575, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIgnjatović I., Tarjan L., Lekić N., Šešlija D.: Bežična razmena podataka o detekciji zaprljanosti u pneumatskim sistemima, 32. Kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji - HIPNEF, Vrnjačka Banja: Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 14-16 Oktobar, 2009, pp. 107-112, ISBN 978-86-81505-48-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIgnjatović I., Tarjan L., Dudić S., Šešlija D.: Ispitivanje dometa bežičnog sistema za nadzor stanja filterskih uložaka u pneumatskim sistemima, 9. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 17-19 Mart, 2010, pp. 317-320, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠenk I., Stankovski S., Ostojić G., Tarjan L.: APPLICATIONS OF RFID SYSTEMS IN LIVESTOCK IDENTIFICATION , 32. Kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji - HIPNEF, Vrnjačka Banja: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 14-16 Oktobar, 2009, pp. 267-272, ISBN 978-86-81505-48-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L., Grubor N.: RAZVOJ I PRIMENA EPG SISTEMA, 32. Kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji - HIPNEF, Vrnjačka Banja: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 14-16 Oktobar, 2009, pp. 253-258, ISBN 978-86-81505-48-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Stankovski S., Tejić B.: Razvoj aplikacije za generisanje 2D koda za prenos bitnih podataka o toku proizvodnje prehrambenih proizvoda, 11. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 21-23 Mart, 2012, pp. 788-791, ISBN 978-99938-624-6-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠenk I., Ostojić G., Stankovski S., Tarjan L., Lazarević M.: Sledljivost prehrambenih proizvoda korišćenjem RFID tehnologije, 10. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 16-18 Mart, 2011, pp. 584-588, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠenk I., Tarjan L., Ostojić G.: Infracrveni primopredajnik za kućnu automatizaciju, 9. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 17-19 Mart, 2010, pp. 46-49, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniHorvat S., Ljubinković N., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Identifikacija taksista i taksi vozila korišćenjem RFID tehnologije, 10. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 16-18 Mart, 2011, pp. 576-580, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStankovski S., Ostojić G., Tarjan L., Šenk I., Ljubinković N.: Primena RFID tehnologije i video nadzora za upravljanje pristupom laboratoriji za mehatroniku, 32. Kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji - HIPNEF, Vrnjačka Banja: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 14-16 Oktobar, 2009, pp. 273-278, ISBN 978-86-81505-48-9
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaTarjan L.: Povišenje efikasnosti rada linearnih aktuatora primenom upravljanja baziranog na FPGA , Novi Sad, autorski reprint, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Šešlija D., Ignjatović I., Tarjan L., Lekić N.: Informacioni model za povezivanje filtera za vazduh pod pritiskom i bežičnog komunikacionog uređaja, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Horvat S., Ljubinković N., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Identifikacija taksista i taksi vozila korišćenjem RFID tehnologije, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Kovač R., Horvat S., Šenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S.: Softver za Android operativni sistem za prepoznavanje označenih entiteta, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Sistem za upravljanje pristupom na konferencijama , 2008
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Stankovski S., Đukić N., Tegeltija S., Ostojić G., Tarjan L., Šenk I.: Interfejs za Windows Mobile operativni sistem za on-line pristup PLK, 2010
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloŠešlija D., Ignjatović I., Tarjan L., Marković J.: Integrisani uređaj za daljinski nadzor pada pritiska na filterima vazduha pod pritiskom sa upotrebom dva manometra; Broj malog patenta: RS1233 U, Novi Sad, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, 2011
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloŠešlija D., Ignjatović I., Tarjan L., Lekić N.: Bežični sistem nadzora stanja filterskih uložaka u pneumatskim sistemima; Broj malog patenta: RS1159 U, Novi Sad, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, 2010
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloKovač R., Tegeltija S., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Šenk I., Tejić B., Đukić N.: Sistem za zadavanje recepta zapisanog u obliku QR koda u memoriju mikrotalasne pećnice pomoću mobilnog telefona (Priznat patent broj 54810, po prijavi P-2012/0471 od 31.10.2012. Patent je upisan u registar patenata 02.08.2016. godine, i objavljen u Glasniku intelektualne svojine br. 5/2016 dana 31.10.2016.), Beograd, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, 2016
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetStankovski, S., Ostojić, G., Raković, M., Tarjan, L., Šenk, I., Nikolić, M.: Zbirka rešenih zadataka iz: Programiranja i primene programabilnih logičkih kontrolera, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009, ISBN: 978-86-7892-199-5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiUniverzitet u Novom Sadu01.03.2021.
DocentMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiUniverzitet u Novom Sadu01.03.2016.
Asistent-masterMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka27.08.2012.
Asistent-masterMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka23.09.2009.
Saradnik u nastaviMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka20.11.2008.