Информације
Удаљене лабораторије представљају коришћење интернет или неке друге телекомуникационе технологије за удаљено спровођење правих експеримената на физичкој локацији постојеће лабораторије, док корисник употребљава технологију са одвојене локације. Област удаљених лабораторија расте, али је још увек далеко од обезбеђивања довољних резултата за постојеће образовне захтеве. С друге стране, Интернет технологије су значајно сазреле и нуде бројне комерцијалне алатке али већина тих апликације није погодна за академске потребе. Универзитетски тимови убрзано развијају велики број нових удаљених експеримената ради омогућавања студентима и људима из индустрије да даљински приступају њиховим лабораторијама.
Удаљене лабораторије обично обухватају један или више удаљених експерименте а такав случај је и на Факултету техничких наука. Неколико група развијају различите врсте удаљених експеримената. Ова страница представља сервер за експерименте који се даљински обављају преко интернета.