На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Маринко МасларићВанредни професор01.10.2021.Катедра за логистику и интермодални транспорт20211001