Еразмус плус
Еразмус+ је програм Европске уније који ће у периоду од 2014. до 2020. године покривати пројекте сарадње у области образовања, младих и спорта.

Програм пружа првенствено могућности за пројекте сарадње између институција, којима се стварају могућности да појединци и конкуришу.
Овај програм је наследио четири програма у којима је Србија до сада учествовала-Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење и програм млади у акцији.

Институције које имају право да учествују у пројектима Еразмус+ првенствено морају да припадају тзв. Програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. Партнерских земаља (партнерске земље могу бити оне које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света и међу њима је и Србија).

Република Србија припада Региону 1 (земље Западног Балкана), а Универзитет у Новом Саду (УНС) у програму Еразмус+ спада у категорију институција из Партнерских земаља и квалификован је да учествује у КА1.

Искључиви потписник Еразмус+ пројеката (у свим областима) за УНС је ректор Универзитета; чланице УНС-а, иако самостални правни субјекти, не могу потписивати засебне уговоре, Еразмус+ међуинституционалне споразуме, нити било која друга документа која ће бити у овом програму.

Програм Еразмус+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности и два специфична.
Подела се заснива на доминантник карактеристикама пројекта и очекивањима у вези са њиховим циљевима.

1. Део КА1 (кључна активност 1) обухвата пројекте која се односи на мобилност у области образовања и младих.
2. Део КА2 (кључна активност 2) се односи на различите врсте пројеката институционалне сарадње у областима образовања, младих и спорта.
3. Део КА3 (кључна активност 3) обезбеђује финансирање за пројекте који подржавају унапређење образовних политика и политика које се односе на младе.

Специфични, издвојени делови програма су Жан Моне-подршка истраживању Европске уније и део за спорт.