Актуелне вести


12.03.2023. - 14:32
Тест 1 и 2 (задатак и теорија из Кинематике тачке)

Оквирни датум за одржавање Тест 1 и 2 (задатак и теорија из Кинематике тачке) је четвртак, 6. 4. 2023.
Детаљи организације ће бити објављени накнадно.

 


12.03.2023. - 14:30 
Настава у периоду 16. - 23. 3. 2023.

Због службеног одсуства предметног наставника, проф. др Иване Ковачић настава у назначеном периоду ће се изводити на следећи начин:
четвртак, 16. 3. 2023., 10.15-12h, учионица 205, предавања из Механике 2;
четвртак, 16. 3. 2023., 12.15-14h, учионица 205, вежбе из Механике 2;
петак, 17.3.2023, нема вежби (одрађују се 16.3.);
четвртак, 23. 3. 2023., нема предавања из Механике 2, али се у том термину одржавају предавања из Технологије заваривања;
петак, 24.3.2023, нема вежби (термин одраде биће објављен накнадно).

 


03.03.2023. - 11:36
Доласци на вежбе

Скреће се пажња студентима да су ОБАВЕЗНИ да на вежбе долазе по распореду у групу којој припадају.
У случају да желе да промене термин доласка на вежбе, морају пронаћи замену и о томе унапред обавестити предметног наставника, проф. др Ивану Ковачић.