ESTIEM


29.10.2012. - 00:00 

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) je evropska organizacija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, osnovana 1990.godine. Ovu mrežu čini 75 lokalnih grupa osnovanih na preko 70 univerziteta širom Evrope.

Organizacija je stvorena da bi povećala komunikaciju i kooperativnost među studentima i tehnološkim institucijama u Evropi, koje se bave industrijskim inženjerstvom i inženjerskim menažmentom, odnosno oblašću IIM. IIM koncept počiva na integraciji tehnoloških znanja i menadžerskih veština. Studije pružaju analitička i menadžerska znanja, kao i praktično iskustvo iz oblasti menadžmenta, koje zajedno čine studente IIM-a veoma poželjnim i sposobnim da vode i organizuju posao uz razumevanje i poznavanje tehnologija sa kojima rade.

Lokalna Grupa Novi Sad postoji od 2002. godine, a deo mreže je od 2006. godine. Trenutno ima oko 40 aktivnih članova i jedna je od najaktivnijih lokalnih grupa u balkanskom regionu. Svake godine organizujemo 4 lokalna događaja - Kick-Off Week, Sajam zapošljavanja, FTN Challenge i FTN Challenge Junior.

Pored lokalnih projekata, organizujemo i nekoliko internacionalnih koji se menjaju iz godine u godinu, izuzev Exit Activity Week-a koji organizujemo uoči EXIT festivala.

Pored navedenog, organizujemo i projekte edukativnog i međunarodnog karaktera, gde studenti imaju priliku da razmenjuju znanje i iskustva sa kolegama iz Evrope.


Želite da postanete naš član i osetite šta znači ESTIEM duh?
Imate neka pitanja za nas?
Mi smo spremni da vam odgovorimo!


Više informacija na: http://www.estiem.rs/

Adresa:
ESTIEM Lokalna Grupa Novi Sad
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21101 Novi Sad

Kontakt osobe:
Predsednik lokalne grupe
Aleksandar Ristić
e-mail: aleksandar.ristic@estiem.org
Telefon: +381 65 330 3 997

Potpredsednik za odnose sa javnošću
Aleksandra Hornjak
e-mail: aleksandra.hornjak@estiem.org
Telefon: +381 65 860 8 649

Za sva ostala pitanja pišite na mejl:
bord.novi_sad@estiem.org