ESTIEM


29.10.2012. - 00:00 

ESTIEM

Organizacija ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) je stvorena da bi povećala komunikaciju i kooperativnost među studentima i tehnološkim institucijama u Evropi koje se bave Industrijskim inženjerstvom i inženjerskim menažmentom (IIM). IIM koncept počiva na integraciji tehnoloških znanja i menadžerskih veština. Studije pružaju analitička i menadžerska znanja, kao i praktično iskustvo iz oblasti menadžmenta, koje zajedno čine studente IIM-a veoma poželjnim, pošto su sposobni da vode i organizuju posao uz razumevanje i poznavanje tehnologija sa kojima rade.

“ESTIEM is an exciting network of open-minded students with a professional approach.”

ESTIEM je jedina evropska organizacija IIM-a i danas predstavlja 81 lokalnih grupa – članica sa više od 60.000 studenata u 31 evropskih zemalja. Osnovana je 1990. godine, sa ciljem da učvrsti i podstiče interne relacije među studentima IIM-a. Multinacionalni projektni timovi organizuju širok spektar aktivnosti, kao što su razmene studenata, konferencije, takmičenja u znanju (case study), predavanja i kreativne radionice (workshops), širom Evrope. Sve ovo čini ESTIEM jedinstvenom mrežom, koja povezuje ljude različitih iskustava i kultura.

Želite da postanete naš član i osetite šta znači ESTIEM Spirit?
Imate neka pitanja za nas?
Mi smo spremni da vam odgovorimo!

Više informacija na: http://www.estiem.rs/

Naša adresa je:
ESTIEM Lokalna Grupa Novi Sad
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića
21101 Novi Sad

Kontakt osobe:
Predsednica lokalne grupe
Marina Bradić
e-mail: Marina.Bradic@estiem.org
Telefon: +381 60 024 5 707

Odnosi sa javnošću
Nataša Radojčić
e-mail: Natasa.Radojcic@estiem.org
Telefon: +381 69 510 9 770