Studentska unija FTN-a


29.10.2012. - 00:00
Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osnovana je prvi put u maju 1997. godine nakon studentskog protesta  96-’97, a današnju uniju kakvu znamo ponovo je osnovana juna 2007. godine, sa ciljem da inicira i aktivno učestvuje u kulturnom, društvenom i etičkom preobražaju Univerziteta, kao i društva u celini. Studentska unija FTN-a je članica Studentske unije Srbije, a samim tim i najveće evropske organizacije ESU (Evropske studentske unije), koja predstavlja preko 12 miliona studenata u Evropi.

Studentska unija je nezavisna nevladina studentska organizacija, koja je od osnivanja usmerena na stvaranje autonomnog univerziteta koji omogućava studentima da se školuju po evropskim standardima. Studentska unija aktivna je i van univerziteta: učestvuje u izgradnji slobodnog demokratskog društva promocijom studentskih i građanskih prava i tolerancije, jačanjem studentske i omladinske inicijative na svim nivoima, učešćem studenata i mladih u donošenju odluka i povezivanjem sa mladima iz regiona i Sveta. Naša vizija je obrazovanje po evropskim i svetskim standardima!

Studentski vodič