Predmet: Napredne prikazne tehnologije (17 - IA020)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Video u inženjerskoj animacijidada
Sticanje osnovnih znanja iz kompjuterske vizije, 2D projektivne geometrije slika, kalibracije kamera i 3D rekonstrukcije u više kamernom sistemu, i 3D vizualizacije.
Upoznavanje sa osnovama kompjuterske vizije i 3D rekonstrukcije na bazi više 2D slika/videa. Sticanje znanja iz 2D projektivne geometrije slika, geometrijskih transformacija slika i videa. Generisanje mozaika slika za više ulaznih slika. Upoznavanje sa metodama detekcije specijalnih odlika slika i njihovo uparivanje (eng. matching) radi registracije objekata, kalibracije kamera i 3D rekonstrukcije. Upoznavanje sa metodama automatskog generisanja 3D modela i njegovog prikaza, na osnovu 3D oblaka tacaka i tekstura iz slika.
Geometrijske transformacije slika i videa. 2D projektivna geometrija i njena primena na sliku. Detekcija specijalnih odlika slike i videa. Uparivanje specijalnih odlika slika iz više kamera i odredjivanje geometrijske transformacije na osnovu toga. Generisanje panorame/mozaika na osnovu više slika. Kalibracija jedne kamere i stereo kalibracija više kamernog sistema. Epipolarna geometrija. 3D rekonstrukcija na osnovu više slika unutar više-kamernog sistema. Generisanje mreže poligona na osnovu rekonstruisanog 3D oblaka podataka. Senčenje, osvetljenje i renderovanje 3D modela.
Oblici izvodjenja nastave su: predavanja, računarske vežbe, izrada projektnih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se izlazu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata. Praktični deo studenti savladavaju radom na računaru. Računarske vežbe se rade u C/C++ programskom jeziku uz korišćenje pomoćnih OpenCV, PCL i OpenGL biblioteka za kompjutersku viziju i grafiku. Na računarskim vežbama se takodje radi sa video kamerama i preko specijalno napravljenih programa se radi video akvizicija sa više kamera.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladimir ZlokolicaNapredne prikazne tehnologije - Skripta2010Fakultet Tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Richard Hartley, Andrew Zisserman Multiple View Geometry in Computer Vision 2004 Cambridge University PressEngleski
Szeliski, R.Computer vision: algorithms and applications2011Springer, LondonEngleski
Edward Angel, Dave ShreinerInteractive Computer Graphics - A top down approach with shader-based OpenGL2011Addison-WesleyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada25.00
Predmetni projekatdada35.00
Prisustvo na predavanjimadane5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krstanović dr Lidija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kekeljević dr Igor
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Varga Marija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golić Sonja
Asistent

Računarske vežbe