Предмет: Мастер рад - израда и одбрана (17 - ESI118)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областПримењено софтверско инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Циљ израде и одбране мастер рада је да студент покаже самосталан и креативан приступ у примени стечених практичних и теоријских знања из одговарајуће области. Оспособљавање студената за праћење литературе и истраживачки рад.
Израдом и одбраном мастер рада студенти који су завршили студије треба да буду компетентни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Мастер студент стиче темељно познавање и разумевање свих дисциплина одговарајуће области, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Мастер студенти су способни да на одговарајући начин напишу и да презентују резултате свог рада. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним октужењем.
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом мастер рада. Студент у договору са ментором израђује мастер рад у писменој форми у складу са предвиђеним стандардима Факултета техничких наука. Студент брани мастер рад јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним стандардима. Студент проучава стручну литературу, стручне и мастер радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада.
Ментор за израду и одбрану мастер рада формулише тему са задацима за израду мастер рада. Кандидат у консултацијама са ментором самостално ради на проблему који му је задат. Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен рад, кандидат брани рад пред комисијом која се састоји од најмање три члана од којих бар је један са другог Факултета.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
група аутораОдговарајући материјал неопходан за решавање конкретних проблема.nemaСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана мастер раданеда50.00
Израда мастер рададада50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!