Предмет: Докторска дисертација – техничка обрада и одбрана (17 - DMIP06)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2017..

Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања на решавању конкретних проблема у оквиру изабране теме докторске дисертације. Техничком обрадом и одбраном докторске дисертације развија се способност код студената да резултате самосталног научно-истраживачког рада припреме у погодној форми и јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези са темом докторске дисертације.
Оспособљавање студената за постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама из тематике докторске дисертације. Студент се такође оспособљава и за самостално решавање теоретских и практичних проблема, разумевање и употребу савремених знања, способност праћења савремених достигнућа, независно и креативно деловање, повезивање знања из различитих области и примену, решавање проблема употребом научних метода, извођење нумеричких симулација и експерименталних истраживања, представљање и дискусију резултата истраживања, комуникацију на професионалном нивоу у писању и саопштавању научно-истраживачких резултата кроз писану форму докторске дисертације и њену јавну одбрану.
Писање и саопштавање научно-истраживачких резултата у форми докторске дисертације. Студент врши завршну техничку обраду докторске дисертације. Укоричене примерке доставља комисији за оцену и одбрану. Студент усмено брани докторску дисертацију. Поступак јавне одбране докторске дисертације уређује се општим актом Факултета техничких наука.
Студент сачињава завршну верзију докторске дисертације и након добијања сагласности од стране ментора, укоричене примерке доставља комисији за оцену и одбрану. Уколико комисија позитивно оцени научни допринос кандидата приступа се одбрани докторске дисертације. Јавна одбрана докторске дисертације је завршни део студијског програма докторских академских студија.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
СвиЧасописи са SCI/SCIe/SSCI листе из проблематике студијског програмаSve Сви
СвиЗборници радова научних скупова из проблематике студијског програмаSve Сви
СвиДокторске дисертације из проблематике студијског програмаSve Сви
СвиУџбеници и монографије из проблематике студијског програмаSve Сви
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана докторске дисертацијенеда50.00
Израда докторске дисертацијенеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!