Master akademske studije / Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu
Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer arhitekture (Mast. inž. arh.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Studijski program Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu osnovan je 2013. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka kao interdisciplinarni studijski program sa fokusom na primeni digitalnih tehnologija u arhitekturi, urbanizmu, industrijskom dizajnu i drugim  srodnim disciplinama. ...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Tepavčević dr Bojan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Digitalni dizajn u arhitekturi i urbanizmu30201.008
Arhitektonska vizualizacija30201.007
Digitalna fabrikacija u arhitekturi30201.008
Izborna pozicija 120-20-202.006
Izborna pozicija 2202-300.00-1.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborna pozicija 30-200-200.005
Stručna praksa - master00003.003
Studijski istraživački rad000130.008
Izrada i odbrana master rada000010.0010