Asistent Jovan Đerić


Nedostaje slika

Jovan Đerić

Asistent


Telefon021/485-2462
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

JOVAN ĐERIĆ

Adresa: Narodnog fronta 38, Novi Sad, Srbija

Telefon: (+381) 64 266 00 27; 021 636 55 47

E-mail: djeronisimus@gmail.com

LIČNE INFORMACIJE

Datum rođenja: 13. 4. 1982.

Mesto rođenja: Novi Sad

OBRAZOVANJE

2008. do danas: Student doktorskih studija na Fakultetu Tehničkih Nauka, departman za

2001.-2007. Diplomirani inženjer arhitekture – master, objedinjene master i osnovne studije

1997.-2001. srednja tehnička škola Jovan Vukanović Novi Sad, smer: građevinski tehničar za

arhitekturu i urbanizam, III godina, prosečna ocena 9.67

na departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka. Prosečna ocena: 9.06,

prosečna ocena osnovnih studija 9.00, prosečna ocena master studija 9,50

visokogradnju- ogledno odeljenje uspeh 5.00 – đak generacije.

RADNO ISKUSTVO

Iskustvo u naučno istraživačkoj delatnosti:

30. 01. 2013. do danas: Istraživač saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj:

Od 27. 06. 2012. do 29. 01. 2013.: istraživač pripravnik na projektu Ministarstva za nauku

Od 1. 2. 2009. do 26. 6. 2012.: Stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj projektu

“Optimizacija arhitektonskog I urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji

održivog razvoja Srbije” TR 36042, u užoj stručnoj, naučnoj, odnosno umetničkoj

oblasti: Teorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu.

i tehnološki razvoj: “Optimizacija arhitektonskog I urbanističkog planiranja i

projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije” TR36042, u užoj stručnoj, naučnoj,

odnosno umetničkoj oblasti: Teorije i interpretacije geometrijskog prostora u

arhitekturi i urbanizmu.

Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i

urbanističkom planiranju i projektovanju (TR 16016) pod mentorstvom prof. dr

Nadje Folić Kurtović.

Iskustvo u nastavi:

Od septembra 2013. do danas: demonstrator na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu

Od septembra 2011. do danas: demonstrator na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za

Od septembra 2007. do danas: demonstrator na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za

za arhitekturu i urbanizam katedri za arhitektonsko i urbanističko planiranje

projektovanje i teoriju na predmetu Elementi i sklopovi zgrada 1

arhitekturu i urbanizam katedri za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i

urbanizmu na predmetima Nacrtna geometrija 1 i 2, Interpretacija i reprezentacija

arhitektonskog i urbanističkog dela, Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog

dela 1,

arhitekturu i urbanizam na predmetima graditeljsko nasledje obnova i zaštita 1 i 2.

Stručno iskustvo:

Od juna 2006 do danas: projektant i saradnik na arhitektonskim i urbanističkim projektima i

NAUČNE REFERENCE

Oktobar 2012. Rad za međunarodnu konferenciju Indis 2012. Augmentetd reality for liberty

projektima enterijera i stručni nadzor pri izgradnji objekata.

squere in Novi Sad, koautor sa Bojanom Tepavčevićem i Vesnom Stojaković

Novembar 2011. Objavljen naučni rad u međunarodnom časopisu IJAS: Conceptual design

for the traditional mountain house, challenges of Implementing competition in a

Curriculum, koautor sa mr. Dubravkom Đukanović

Septembar 2011. učešće na međunarodnoj konferenciji PhIDAC u Novom Sadu s naučnim

Jun 2011. učešće na međunarodnoj konferenciji IJAS (Internationla Journal of Art and Science)

Jul 2009. učešće na međunarodnoj konferenciji INDIS u Novom Sadu s naučnim radom: A

radom: The possibilities of spatial evolution of the university of Novi Sad, koautor sa

Jadrankom Bugarski i Marinom Carević

u Pragu s naučnim radom Conceptual design for the traditional mountain house,

koautor sa mr. Dubravkom Đukanović

proposition for a strategy for creating identity of Novi Sad as a University town,

koautor sa Jadrankom Bugarski i Marinom Carević

NAUČNI PROJEKTI

Januar 2011. – danas: Projekat ministarstva za nauku i prosvetu: Optimizacija arhitektonskog i

Februar 2009. - decembar 2010.: Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj:

urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije TR 36042

– saradnik na projektu – stipendista Ministarstva za nauku

Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i

urbanističkom planiranju i projektovanju TR 16016 – saradnik na projektu –

stipendista Ministarstva za nauku

STRUČNI PROJEKTI

Jul 2013. Urbanistički projekat za proizvodno – skladišnog objekta kompanije „Sika“ u

Maj 2012. Projekat stambeno poslovnog objekta, Dalmatinska 27 Novi Sad. - projektant autor,

Jun 2010. Idejni i glavni projekat stambeno poslovnog objekta u Tekelijinoj ulici u Novom Sadu –

Maj 2009. Idejni projekat stambeno poslovnog kompleksa na Kosančićevom vencu, Beograd –

Mart 2009. Idejni projekat apartmanskog objekta na Kopaoniku. Pozicija – projektant autor,

Oktobar 2007. Idejni projekat dogradnje predškolske ustanove u Sremskim Karlovcima. Pozicija

Septembar 2007. Urbanistički i idejni arhitektonski projekat za halu - logistički centar u

Jun 2006. Projekat nadogradnje i dogradnje gimnazije Isidora Sekulić u Novom Sadu. Pozicija –

Šimanovcima – pozicija projektant saradnik, projekat u realizaciji.

projekat u realizaciji

projektant autor, izveden objekat.

projektant saradnik.

izveden objekat.

– projektant autor, projekat u realizaciji.

Šimanovcima. Pozicija – projektant autor, izveden objekat.

projektant saradnik pri projektnom birou Architectum iz Novog Sada.

ČLANSTVO U STUČNIM ORGANIZACIJAMA

Položen stručni i državni ispit 2010. godine

Član Inženjerske komore Srbije od 2010. Licenca odgovornog projektanta br. 300 J 195 10

Član Društva arhitekata Novog Sada (DaNS) od 2010

OSTALE VEŠTINE I ISKUSTVA

Jezici: Engleski – napredni nivo

Vozačka dozvola: B kategorije

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik30.01.2013.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent02.03.2019.01.03.2022.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Rekonstrukcija Kulturnog centra Novog Sada u Katoličkoj porti

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Kriterijum produkcijeOpis
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomĐukanović D., Đerić J.: Conceptual Design for the Traditional Mountain house – Challenges of Implementing Competition in a Curriculum
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐerić J., Stojaković V., Tepavčević B.: Complex augmented reality for Liberty square in Novi Sad , 6. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 802-809, ISBN 978-86-7892-453-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCarević M., Bugarski J., Đerić J.: The Possibilities of Spatial Evolution of the University of Novi Sad
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCarević M., Bugarski J., Đerić J.: A Proposition for a Strategy for Creating Identity of Novi Sad as a University Town
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaCarević M., Bugarski J., Đerić J.: Predlog strategije za unapređenje univerzitetskog kampusa u Novom Sadu, u Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju (ed. N. Kurtović-Folić) , Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011, str. 147-191, ISBN 978-86-7892-254-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaĐerić J.: Sistematizacija i digitalizacija podataka graditeljskog nasleđa na teritoriji grada Novog Sada, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka , 2014, str. 111-128, ISBN 978-86-7892-661-7
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka02.03.2019.
Istraživač saradnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka02.03.2016.
Istraživač saradnikTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu30.01.2013.
Istraživač pripravnikTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu27.06.2012.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija02.03.2011.