Predmet: Digitalna fabrikacija u arhitekturi (12 - AD0003)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektura
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Osposobljavanje studenata da korišćenjem različitih, tehnika naprave makete kompleksne geometrijske forme generisane iz digitalnog 3D modela.
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Uvod i definisanje pojma digitalne fabrikacije i produkcije u arhitekturi. Istorija i teorija primene 3d modela u cilju generisanja arhitektonskih maketa i arhitektonskih objekata. Geometrijski principi i strategije 3D modelovanja u odnosu na različite zadatke izrade fizičkih modela. Tehnike 2D i 3D CAM fabrikacije. Logika izrade 3d modela za CNC (Computer Numerical Control) proces digitalne fabrikacije. Logika izrade 3d modela za (Rapid Prototyping) proces digitalne fabrikacije. Primeri izrade fizičkih modela generisanih iz 3d modela u odnosu na primenu različitih tehnika digitalne fabrikacije. Svojstva materijala za izradu digitalno generisanih fizičkih modela.
Predavanja i vežbe u laboratoriji za digitalnu fabrikaciju i maketarstvo. Konsultacije. Izvođenje nastave se sastoji iz 3 segmenta: Teorijski deo, demonstracija i izrada dve digitalno fabrikovane makete. U teorijskom delu opisane su različite tehnike digitalne fabrikacije kao i uloga geometrije i materijala u njenoj izradi. Na vežbama se rade dva zadatka. Prvi zadatak studenti rade samostalno, a drugi zadatak je predviđen za rad u timu koji ima do 5 članova. Tema zadaka može biti povezana sa drugim predmetima kao što su paramaterasko modelovanje ili generativni dizajn na kojima je definisana digitalno generisana forma. Drugi deo zadatka može biti povezan sa predmetom interaktivni sistemi, gde digitalno fabrikovana maketa čini konstruktivni sklop sposoban da promenom forme reaguje na uticaje okruženja. Kurs nema formalni završni ispit i smatra se uspešno okončanim ukoliko je student kroz samostalni i timski rad uspešno realizovao predviđene zadatke.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. IwamotoDigital Fabrications: Architectural and Material Techniques2009Princeton Architectural PressEngleski
B. KolarevicManufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture2008RoutledgeEngleski
D. Schodek, M. Bechtold, J.K. Griggs, K. Kao, K. SteinbergDigital Design and Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design2004WileyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada70.00
Prisustvo na predavanjimadada0.00
Prisustvo na računarskim vežbamadane0.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stavrić dr Milena
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Wiltsche dr Albert
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitov Dejan
Asistent

Računarske vežbe