Prof. Emeritus dr Dušan Petrovački


Nedostaje slika

dr Dušan Petrovački

Prof. Emeritus


Telefon021/485-2448
E-mail
Akademsko zvanjeProf. Emeritus

Dr Dušan Petrovački redovan je profesor, oblast informacioni sistemi i tehnologije-automatsko upravljanje, na odseku za Računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad. Bio je dekan Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu (1991-1998), direktor Instituta za računarstvo, automatiku i merenje (1988-1991), šef je Katedre za automatsko upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu (1985- ), bio je Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Automne pokrajine Vojvodine (2002-2004). Diplomirao je, magistrirao i doktorirao iz oblasti automatike, odnosno teorije sistema na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu 1968, 1975 i 1979, respektivno. Njegov istraživački interes je primena upravljanja i teorije optimizacije u industrijskim procesima, kao i primena IT u različitim, praktičnim aplikacijama. Jedan je od organizatora Internacionalnog UNESKO centra za upravljanje velikim sistemima, Novi Sad (1984-1992) i bio je predavač na 8 internacionalnih kurseva i seminara održavanih u Centru. Jedan je od rukovodioca projekta i realizacije GPS mreže Srbije (osnovane 2003). Bio je ekspert saveznog ministarstva nauke, tehnologije i razvoja i ekspert je Ministarstva za nauku i ekologiju Republike Srbije. Učestvovao je kao istraživač u 10 internacionalnih projekata (UNDP, MSF (US), DOE (US), Academia Sinica (China), British Council, Erasmus University Rotterdam (Netherlands). Glavni je projektant više od 50 realizovanih industrijskih projekata i rokovodilac je više od 30 istraživačkih projekata. Član je IEEE i ETRAN. Ima više od 150 naučnih radova u žurnalima i internacionalnim i nacionalnim konferencijama i autor je jedne knjige.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.1994.01.09.2010.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Dekan01.10.1994.30.09.1996.Fakultet tehničkih nauka
Dekan01.10.1991.30.09.1994.Fakultet tehničkih nauka
NazivU Ustanovi
Regulacija pritiska i temperatura pare kotla “brestonica”

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1968

OPTIMALNO UPRAVLJANJE PROCESOM PROVOĐENJA TOPLOTE

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1973

OPTIMALNO UPRAVLJANJE NELINEARNIM PROCESOM PROVOĐENJA TOPLOTE

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1979

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRistić A., Petrovački D., Govedarica M.: A New Method to Simultaneously Estimate the Radius of a Cylindrical Object and the Wave Propagation Velocity from GPR Data (SCI 2010 IF=1.416), Computers & Geosciences, 2009. Vol.35, No 8, p 1620-1630, ISSN 0098-3004
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRistić A., Petrovački D., Govedarica M.: A New Method to Simultaneously Estimate the Radius of a Cylindrical Object and the Wave Propagation Velocity from GPR Data (SCI 2010 IF=1.416), Computers
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica M., Petrovački D., Sladić D., Ristić A., Jovanović D., Pajić V., Vrtunski M., Ristić A.: ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY (IF 2010 0.178) positively evaluated and accepted for publication in JEPE 2011, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2012, ISSN 1311-5065
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRistić A., Abolmasov B., Govedarica M., Petrovački D., Ristić A.: Shallow-landslide spatial structure interpretation using a multi-geophysical approach (IF2011 0.100), Acta Geotechnica Slovenica, 2012, Vol. 9, No 1/2012, pp. 47-59, ISSN 1854-0171
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica M., Sladić D., Petrovački D., Ninkov T., Ristić A.: Metadata Catalogues in Spatial Information Systems (2009 IF = 0.167), Geodetski list, 2010, Vol. 64, No 4, pp. 313-334, ISSN 0016-710X, UDK: 528
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVrtunski M., Govedarica M., Ristić A., Petrovački D.: An Example Of GNSS Application In Non-Ideal Conditions, 5. The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin, 10-11 Oktobar, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRistić A., Petrovački D., Govedarica M., Jovanović D.: THE DEVELOPMENT OF THE SLOPE PROCESSES MODEL BASED ON GNSS, LASER SCANNING TECHNOLOGIES AND GPR, 5. The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin, 10-11 Oktobar, 2011
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRistić A., Govedarica M., Petrovački D.: GNSS-Status and Perspective, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP), 2010, Vol. 14, No 1, pp. 6-10, ISSN 1821-4487, UDK: 63:004(497.11)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRistić A., Petrovački D., Govedarica M.: Radar Remote Sensing Technologies - the Usage in Agriculture, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP), 2010, Vol. 14, No 2, pp. 76-80, ISSN 1821-4487, UDK: 621.396.96(075.8)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuD. Petrovački: "The Minimum Time Problem for a Class of Nonlinear Distributed Parameter Systems", International Journal of Control, Vol. 32, No. 1, 51-62, London, United Kingdom., 1980
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDušan Petrovački, Aleksandar Ristić, Mapping process of Kikinda area gas line network by use of GPS and subterrestrial detection technologies, 4TH InterGEO East Conference, Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, february 28 – march 02 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAleksandar Ristić, Dušan Petrovački, Milan Vrtunski, GPS and subterrestrial detection technologies detection of ash-covered drainage shafts, 4TH InterGEO East Conference, Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, february 28 – march 02 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrovački D., Ristić A., 2007. Underground Utility Analysis And Soil Characterization Using Ground Penetrating Radar. 11th TMT Conference, Trends in the development of Machinery and Associated technology, Hammamet, Tunisia, pp. 1387-1390
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDušan Petrovački, Aleksandar Ristić, Application of GPS and remote sensing technologies for mapping of mid-pressure gas line network in area of Novi Sad, 3RD InterGEO East Conference, Belgrade, Serbia, 22-24 february 2006.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuD. Petrovački: "Optimal Control of a Heat Conduction Problem" Journal of Applied Mathematics and Physics, Vol. 26; 463-480, Basel, Switzerland, 1975.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuS. Odri, D. Petrovački, G. Krstonošić: "Evolutional Development of a Multi Level Neural Networks", INNS Neural Networks, Pergamon Press, Volume 6, Number 4, 1993.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuV.Pavlica, D.Petrovački: "About simple fuzzy control and fuzzy control based on fuzzy relational equations", International Journal FUZZY SETS AND SYSTEMS, Elsevier-Science, Amsterdam
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Petrovački, D. Marganović: "The Minimum Time Problem for Nonlinear Heat Conduction", IFAC 5th Triennial World Congress (preprints), Session 8, Kyoto, Japan,1981
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaV.Pavlica, D.Petrovački, S.Odri: “Optimal PID-fuzzy hybrid controller", Journal of Automatic Control, Faculty of Electrical Engineering, Beograd, Vol 7, pp 27-32, 1997
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoProjektovanje, izgradnja i održavanje GPS mreže permanentnih stanica Srbije
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoDesetak strateških projekata iz oblasti GPS, daljinske detekcije, GIS-a za državne organe (Novi tehnološki postupak za upravljanjem namenom poljoprivrednih površina APV, Projekti od posebnog značaja za Vojvodinu vezano za dokumentovanu poljoprivrednu proizvodnju,Tehnološki postupak za precizno prikupljanje podataka o drumskoj putnoj mreži APV, Gis projekti za potrebe ekologije za potrebe Ministarstva za ekologiju RS, kaoi APV)
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Prof. EmeritusAutomatika i upravljanje sistemima10.02.2011.
Redovni profesorAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka22.12.1988.
Vanredni profesorAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka15.12.1983.
DocentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka03.07.1979.
Asistent - stari nazivAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka28.09.1971.