Na funkciji: Dekan


ZvanjeOdDo
prof. dr Srđan KolakovićRedovni profesor01.10.2021.Fakultet tehničkih nauka20211001