Na funkciji: Dekan


ZvanjeOdDo
prof. dr Rade DoroslovačkiRedovni profesor01.10.2012.Fakultet tehničkih nauka20121001