Предмет: Технологија бетона (17 - GG21)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областГрађевински материјали, процена стања и санација конструкција
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Материјали у грађевинарству 1неда
Материјали у грађевинарству 2неда

Предмети којима је предуслов предмет Технологија бетона

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Савремени композити на бази отпадних материјала из пољопривреде, индустрије и грађевинарствадане
Упознавање са теоријским основама бетона, као композитног материјала. Стицање знања о специфичностима компонентних материјала и својствима и методама испитивања свежег и очврслог бетона. Овладавање знањима о методологијама пројектовања састава, традиционалним и савременим технологијама производње бетона, врстама оплата и поступцима извођења бетонских конструкција. Оспособљавање за израду пројекта бетона.
Стечено знање користи у стручним предметима и инжењерској пракси. Студент је компентентан за избор одговарајуће врсте "нормалних" бетона и пројектовање састава, технологију извођења бетонских конструкција, праћење и испитивање квалитета бетона током грађења објеката и за израду пројекта бетона. Стечене компетенције може користити при пројектовању и грађењу бетонских конструкција.
Компонентни материјали за бетон. Структура и својства свежег бетона (реолошка својства, технолошка својства, остала својства). Структура и својства очврслог бетона (микро и макро-структура, основни закони чврстоће, чврстоћа при притиску, на затезање и на смицање, модул еластичности и поасонов коефицијент). Реолошка својства очврслог бетона. Посебна својства очврслог бетона (отпорност на дејство мраза, отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, отпорност на хабање, водонепропустљивост). Пројектовање састава различитих врста бетона. Справљање бетона, транспорт бетона, уграђивање и неговање бетона. Извођење елемената бетонских конструкција. Специјални поступци бетонирања. Убрзано очвршћавање бетона. Извођење бетонских радова у екстремним климатским условима. Контрола квалитета бетона. Пројекат бетона.
Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе, посета фабрици бетона и градилишта и консултације. У оквиру предавања студентима се кроз презентације помоћу фотографија, табела, дијаграма, формула и одговарајућих текстова - дефиниција, објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. У оквиру лабораторијских вежби студенти пројектују и справљају бетонске мешавине и испитују основна својства свежег и очврслог бетона. Део вежби је рачунски са задацима који повезују изложену материју са грађевинском праксом. За све студенте је обавезна посета фабрици бетона и градилиштима. Студентима се вреднује активност током предавања и вежби, као и израда графичког рада. Испит се састоји из теоријског и практичног - писменог дела. Писмени део испита обухвата рачунске задатке и елиминаторан је. Делови градива се могу полагати кроз један колоквијум током семестра. Теоријски део испита се полаже усмено.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Мурављов, М.Основи теорије и технологије бетона1991Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Мурављов, М., Закић, Д.Технологија бетона : Збирка решених испитних задатака2003Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Властимир Радоњанин, Мирјана МалешевТехнологија бетона - материјал са предавања2005аутори - предметни наставнициСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Шупић Слободан
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Булатовић др Весна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Драганић Сузана
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Буквић Оливера
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Терзић Мирјана
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе