Подаци о звању
НазивДоктор наука - Грађевинарство (Др)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиГрађевинско инжењерство
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
G00ГрађевинарствоСрпски језик36180