Самостална провера знања


04.04.2020. - 08:36 
Самосталну проверу теоријског знања из Кинематике тачке, студенти могу извршити на линку:

http://www.mech-in-ns.ftn.uns.ac.rs/kinematika/

где им је омогућена израда on-line тестова који се могу вишеструко генерисати. On-line тестови су намењени студентима као оријентација и ослонац за учење.