Промена термина наставе у петак, 22.5.2020.


20.05.2020. - 17:21 
Час наставе из Механике 2 предвиђен за петак, 22.5.2020. ће се услед техничких проблема одржати у термину 13-14.30h.