Predmet: Funkcionalna verifikacija digitalnih elektronskih kola (12 - ETI32)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Mikroračunarska elektronikadada
Projektovanje složenih digitalnih sistemadada
Sticanje znanja iz oblasti osnovnih metoda i alata za sprovođenje funkcionalne verifikacije digitalnih elektronskih sistema. Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama jezika za verifikaciju hardvera.
- sposobnost keiranja verifikacionog plana na osnovu funkcionalne specifikacije dizajna - sposobnost razvijanja okruženja za verifikaciju korišćenjem nekog jezika za verifikaciju (HVL) - sposobnost verifikacije složenog digitalnog sistema korišćenjem razvijenog verifikacionog okruženja
Značaj verifikacije. Funkcionalna verifikacija. Proces funkcionalne verifikacije. Verifikacioni plan. Verifikaciono okruženje. Osnovne komponente verifikacionog okruženja. Merenje pokrivenosti verifikacionog plana. Pokrivenost koda. Funkcionalna pokrivenost. Verifikacija bazirana na merenju pokrivenosti. Jezivi za funkcionalnu verifikaciju hardvera "e" i System Verilog. Industrijski alati za funkcionalnu verifikaciju hardvera.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. MeyerPrinciples of Functional Verification2003NewnesEngleski
A. PizialiFunctional Verification Coverage Measurement and Analysis2004Springer VerlagEngleski
S. PalnitkarDesign Verfication with e2003Prentice HallEngleski
C. Spear, G. TumbushSystemVerilog for Verification2012Springer VerlagSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Odbrana završnog radaneda10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumdada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Struharik dr Rastislav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Struharik dr Rastislav
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vranjković dr Vuk
Vanredni profesor

Računarske vežbe