Predmet: Mikroračunarska elektronika (12 - ETI16)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Mikroračunarska elektronika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Funkcionalna verifikacija digitalnih elektronskih koladada
Osposobiti studente za modeliranje, modularno projektovanje, simulaciju i implementaciju hardverskih funkcionalnih jedinica i mikroračunarskih sistema zasnovanih na mikroprocesorima i mikrokontrolerima. Osposobiti studente za projektovanje, pisanje i testiranje aplikativnih i sistemskih programa u simboličkom mašinskom jeziku i programskom jeziku visokog nivoa za projektovane mikroračunarske sisteme.
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće u stanju da: - Projektuje, simulira i implementira hardverske funkcionalne jedinice mikroračunarskog sistema na osnovu zadate specifikacije. - Projektuje, simulira i implementira hardver mikroračunarskog sistema opšte namene zasnovanog na mikroprocesorima i mikrokontrolerima na osnovu zadate specifikacije. - Modelira, projektuje, simulira i implementira jednostavne aplikativne i sistemske programe u simboličkom mašinskom jeziku i programskom jeziku visokog nivoa za zadati mikroračunarski sistem. - Testira mikroračunarski sistem na razvojnom sistemu zasnovanom na programabilnim kolima FPGA tipa.
Struktura mikroračunarskih sistema opšte namene. Struktura i osobine ugrađenih (embedded) mikroračunarskih sistema. Funkcionalne jedinice mikroračunarskih sistema. Projektovanje hardverskih funkcionalnih jedinica. Projektovanje mikroračunarskih sistema zasnovanih na mikroprocesorima i mikrokontrolerima. Primena softverskih alata u projektovanju i simulaciji mikroračunarskih sistema. Struktura programske podrške ugrađenih (embedded) mikroračunarskih sistema. Projektovanje, pisanje i testiranje aplikativnih i sistemskih programa. Primena programskih jezika visokog nivoa i softverskih alata u projektovanju programske podrške mikroračunarskih sistema. Uvod u mikroračunarske sisteme za rad u realnom vremenu.
Predavanja; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Veljko MalbašaMikroprocesorska elektronika - skripta2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada40.00
Završni ispit - I deoneda25.00
Završni ispit - II deoneda25.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić mr Milan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Malbaša dr Veljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić mr Milan
Predavač

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lukić dr Milan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nikolić mr Milan
Predavač

Računarske vežbe