Референти Студентске службе - КОНТАКТИ


04.11.2022. - 10:08 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕГрафичко инжењерство и дизајн
Анимација у инжењерству


stud.grafika@uns.ac.rs

021/485-2221Архитектура
Сценска архитектура, техника и дизајн

stud.arhitektura@uns.ac.rs

021/485-2223Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент


stud.menadzment@uns.ac.rs

021/485-2224Мехатроника

stud.mehatronika@uns.ac.rs

021/485-2228Инжењерство информационих система

stud.it@uns.ac.rs

021/485-2228Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

stud.zastita@uns.ac.rs

021/485-2233Геодезија и геоинформатика

stud.geodezija@uns.ac.rs

021/485-2224Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници

stud.masinstvo@uns.ac.rs

021/485-2226Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије


stud.saobracaj@uns.ac.rs

021/485-2227Грађевинарство

stud.gradjevinarstvo@uns.ac.rs

021/485-2225Енергетика, електроника и телекомуникације

stud.elektrotehnika@uns.ac.rs

021/485-2229Рачунарство и аутоматика

stud.racunarstvo@uns.ac.rs

021/485-2231Софтверско инжењерство и информационе технологије
milanam@uns.ac.rs

021/485-2233Примењено софтверско инжењерство
Информациони инжењеринг
Мерење и регулација


sanjaponjevic@uns.ac.rs

021/485-2232
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕЕлектротехника
Софтверске и информационе технологије

faibojka@uns.ac.rs

021/485-2224МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Енергетика, електроника и телекомуникације
Рачунарство и аутоматика
Примењено софтверско инжењерство
Анимацију у инжењерству
Математика у техници
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Биомедицинско инжењерство
Мерење и регулација
Информациони инжењеринг
Чисте енергетске технологије


jasnaandjelic@uns.ac.rs

021/485-2420Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници
Грађевинарство, геодезија и геоматика
Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Инжењерство третмана и заштите вода


ljiljanamoraca@uns.ac.rs

021/485-2418Индустријско инжењерство
Индустријско инжењерство-напредне инжењерске технологије
Инжењерски менаџмент
Инжењерство иновација
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Архитектура
Сценска архитектура и дизајн
Планирање и управљање регионалним развојем
Графичко инжењерство и дизајн


stud.master.branko@uns.ac.rs

021/485-2230
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕПроизводно машинство

ljiljanamoraca@uns.ac.rs

021/485-2418Електротехника

jasnaandjelic@uns.ac.rs

021/485-2420Инжењерски менаџмент МБА

stud.master.branko@uns.ac.rs

021/485-2230
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕpostdiplomske@uns.ac.rs
drazanam@uns.ac.rs

021/485-2209