Predmet: Hidrotehničke konstrukcije (17 - GH534)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.01.2019..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih znanja i primenu u oraksi.
Stečena znanja direktno se primenjuju u praksi, kao i za razumevanje i nadogradnju znanja u drugim stečenim predmetima
Program obuhvata podelu i osobine hidrotehničkih konstrukcija, delovanje vode na konstrukcoju, građenje i slom objekata. Posebno se obrađuje analiza podloge za projektovanje (hidrološke, hidrauličke, geološke i ostale) opterećenja kod ovakvih konstrukcija, materijali za građenje, seizmički uticaji, statički i dinamički uticaji. Jedno poglavlje obuhvata i dizajn ovakvih konstrukcija, posebno se analiziraju sastavni delovi (telo brane, preliv, temeljni ispust, crpne stanice, propusti, cevovodi,...), kao i moguće posledice pri rušenju ovakvih objekata. Takođe će se analizirati uslovi i problematika građenja hidrotehnničkih objekata
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteistični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu teksta. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Savić Lj.Uvod u hidrotehničke građevine2003Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Fabian Đula
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe