Predmet: Hidrotehničke konstrukcije (17 - GH534)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.01.2019..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih znanja i primenu u oraksi.
Stečena znanja direktno se primenjuju u praksi, kao i za razumevanje i nadogradnju znanja u drugim stečenim predmetima
Program obuhvata podelu i osobine hidrotehničkih konstrukcija, delovanje vode na konstrukcoju, građenje i slom objekata. Posebno se obrađuje analiza podloge za projektovanje (hidrološke, hidrauličke, geološke i ostale) opterećenja kod ovakvih konstrukcija, materijali za građenje, seizmički uticaji, statički i dinamički uticaji. Jedno poglavlje obuhvata i dizajn ovakvih konstrukcija, posebno se analiziraju sastavni delovi (telo brane, preliv, temeljni ispust, crpne stanice, propusti, cevovodi,...), kao i moguće posledice pri rušenju ovakvih objekata. Takođe će se analizirati uslovi i problematika građenja hidrotehnničkih objekata
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteistični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu teksta. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Savić Lj.Uvod u hidrotehničke građevine2003Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Fabian Đula
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Docent

Auditorne vežbe