Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer građevinarstva (Mast. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 12-31-20-100.005
Izborna pozicija 22-31-20-100.005
Hidromašinska oprema32000.005
Kvalitet voda20100.005
Okvirne direktive E3 (WDF)20000.002
Projektovanje deponija i savremeni sistemi tretmana komunalnog otpada22000.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet - hidrotehnika 120-20-200.004
Izborni predmet - hidrotehnika 220-20-200.004
Stručna praksa00003.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada00080.0013
Izrada i odbrana master rada00009.009
 Dokumenta