Predmet: Kvalitet voda (06 - GH504)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih znanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim, laboratorijskim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dalmacija B.Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanju kvalitetom2000PMF- Institut za hemiju, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dalmacija dr Božo
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svetlana

Laboratorijske vežbe