Конкурс за пријем у радни однос 10 инжењера машинске и електро струке


22.09.2023. - 07:42 

Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево дана 21. 09. 2023. године расписала је Конкурс за пријем у радни однос 10 инжењера машинске и електро струке.


У прилогу се налази текст Конкурса.