Стручна пракса за инжењере у компанији АТБ СЕВЕР – WOLONG ACADEMY ПРОГРАМ


31.05.2023. - 08:29 

Компанија ATB SEVER нуди професионално обучавање инжењерима електро и машинског профила кроз стручну праксу у трајању до 6 месеци у оквиру програма WOLONG ACADEMY.

Практиканти ће проћи обуку у трајању од 6-8 недеља како би стекли одговарајућа знања и профилисали се за рад након завршетка праксе у сваком од следећих сектора:  Процесни инжењеринг, Квалитет, Набавка. За време трајања стручне праксе практиканти ће примати новчану накнаду и имати обезбеђене путне трошкове градског превоза и трошкове топлог оброка. Они ће имати прилику да, вођени искусним стручњацима, стичу професионално искуство кроз рад на веома изазовним задацима.

По завршеној стручној пракси кандидатима који покажу одговарајуће резултате понудиће се заснивање радног односа по врло атрактивним условима уз могућност усавршавања у сестринским компанијама у иностранству (Немачка, Велика Британија, Пољска и Кина).

Услови:
- завршене основне студије (машински, електро, индустријски инжењеринг)
- обавезно познавање енглеског језика – напредни ниво
- висок ниво рачунарске писмености

Особине:
- висока мотивисаност
- добре комуникационе вештине и спремност на тимски рад
- жеља за сталним напредовањем и усавршавањем
- прилагодљивост мултикултуралној средини

Пријаве и биографије обавезно морају бити на енглеском језику.
Адреса за слање пријава: aleksandra.stankovic@atb.wolong.com
*Кандидате који немају тражени ниво познавања енглеског језика компанија неће узети у разматрање.

ATB SEVER је компанија са традицијом дугом 100 година, позната као произвођач свих врста електричних мотора и генератора и као испоручилац комплетне електроопреме и услуга електроинжењеринга у рударству, енергетици, црној и обојеној металургији, индустрији и водопривреди, а део је кинеске Wolong групе која је један од највећих светских произвођача електро машина.