Отворен конкурс у компанији Ливница Прецизних Одливака-ЛПО


22.05.2023. - 08:23 

Ливница Прецизних Одливака-ЛПО је чланица Bet Shemesh Engines Групе из Израела и лидер је у производњи лопатица за турбине авио мотора у цивилном ваздухопловству и сложених компоненти за цивилну авио индустрију.
ЛПО је специјализована за вакумско ливење одливака од супер легура никла и кобалта као и машинску обраду поменутих делова.
У склопу локације у Ади производња укључује ливачки и машински погон. ЛПО тренутно са поносом броји преко 260 запослених.

Услед потреба организације рада, отвара се оглас за радно место: Инжењер производа-производња ливнице

Све детаље можете погледати на плакату а пријава је обавезна путем пријаве у базу на порталу Recruiter.