Конкурс компаније Lohr д.о.о. Бачка Топола


05.05.2021. - 08:22 

Компанија LOHR Бачка Топола д.о.о. објавила је оглас за пријем у радни однос (пуно радно време) за једног извршиоца на позицији Mechanical Engineer – FEA calculation.

LOHR Бачка Топола је део француске компаније LOHR чија је основна делатност производња приколица и полуприколица за превоз аутомобила.
У оквиру проширења производње и реорганизовања служби расписује оглас: Mechanical Engineer – FEA calculation - 1 извршилац.


Опис посла:
- FE анализа чврстоће конструкција тешких возила или конструкција опреме у односу на граничне случајеве оптерећења и случајеве оптерећења замором.
- Припрема идеализованог модела уз помоћ CAD алата као и конструкција FEA модела.
- FEA - статичка, замор, динамичко решавање.
- Анализа резултата и креирање извјештаја.


Потребни услови:
- Машински факултет – VII степен
- Вештине комуникације и рада у тиму.
- Напредно коришћење рачунара (MS Office, интернет).
- Возачка дозвола.
- Обавезно активно знање енглеског и/или француског језика.
- Софтwаре: CAD-CAE Siemens PLM Software NX, LMS SAMCEF, NX Nastran, NX Response and POSTAL post processing

За постизање неопходног степена знања у овој области предвиђене су вишемесечне обуке.

Рок за пријаву: 12.05.2021.

Контакт:
Lohr Бачка Топола д.о.о.
Бечејски пут 31
24300 Бачка Топола
Телефон: 024 / 712-777