Предмет: Пројектовање система управљања заштитом животне средине (17 - Z452A)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 04.10.2012..

-Развијање знања у области система управљања животном средином. -Упознавање студента са захтевима, имплементацијом и применом стандарда ИСО 14001. -Стицање знања и вештина за планирање и спровођење интерних провера у области система менаџмента животном средином. -Стицање знања и вештина за припрему организације за сертификацију система менаџмента животном средином.
Након завршеног курса и положеног испита студенти ће моћи да: -Идентификују везу између стандарда ISO 14001 и других ISO стандарда (ISO 9001, ISO 45001) и учествују у имплементацији и одржавању интегрисаног система менаџмента у организацији; -Идентификују релевантену законску регулативу и друге захтеве и вреднују усклађеност; -Креирају политику система менаџмента животном средином; -Планирају и изводе интерне провере у области система менаџмента животном средином; -Учествују у припреми за сертификацију система менаџмента животном средином.
Развој и историјат стандарда у области управљања животном средином. Веза стандара ISO 14001 са другим стандардима (ISO 9001, ISO 45001). Алати и системи за имплементацију стандарда ISO 14001. Улога лица за животну средину унутар компанија. Лидерство и посвећеност највишег руководства систему менаџмента животном средином. Задаци, одговорности и овлашћења запослених по питању животне средине у организацији у складу са ISO 14001. Документоване информације система управљања животном средином. Идентификација законске регулативе и других захтева (захтеви заинтересованих страна, захтеви клијената и сл) у области животне средине за различите индустријске системе. Вредновање усклађености са законским и другим захтевима. Политика система менаџмента животном средином. Дефинисање циљева, вредновање перформанси и праћење учинка система управљања животном средином. Планирање и извођење Интерних провера у области система менаџмента животном средином. Сертификација система менаџмента животном средином.
Предавања. Рачунарске вежбе. Консултације. У циљу прикупљања предиспитних бодова током семестра, студенти су обавезни да редовно присуствују предавањима и рачунарским вежбама и реше 2 студије случаја које ће презентовати. Након успешно реализованих предиспитних обавеза студенти стичу право да полажу испит. Испит се састоји из писменог и обавезног усменог дела. У току трајања семестра студенти могу положити писмени део испита кроз два колоквијума. Уколико студент не положи писмени део испита кроз форму колоквијума, студент излази на писмени део испита који обухвата градиво целог семестра. Укупна оцена испита се формира сумирањем броја бодова освојених из предиспитних обавеза, колоквијума (или писменог испита) и броја бодова освојених на усменом делу испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Christopher Sheldon, Mark YoksonEnvironmental Management Systems: A Step-by-Step Guide to Implementation and Maintenance2002EarthscanЕнглески
Christopher Sheldon, Mark YoksonInstalling Environmental Management Systems1999EarthscanЕнглески
Gregory JohnsonThe ISO 14000 EMS Audit Handbook: 2000St. Lucie Press, Boca Raton, FloridaЕнглески
J. BradyEnvironmental management in organisations2005The iema HandbookЕнглески
Међународна организација за стандардизацијуСРПС ИСО 14001 Системи менаџмента животном средином — Захтеви са упутством за коришћење2015Институт за стандардизацију СрбијеСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Презентацијадада10.00
Презентацијадада10.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Петровић др Маја
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Живанчев др Невена
Асистент са докторатом

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Миросављевић др Зорица
Асистент - др наука

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Обровски Борис
Научни сарадник

Рачунарске вежбе