Master akademske studije / Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer saobraćaja (Mast. inž. saobr.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Saobraćajno inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Jovanović dr Bojan
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama31100.005
Telekomunikacione mreže sledeće generacije22000.004
Nove tehnologije i usluge u poštanskom saobraćaju22000.004
Modeliranje i simulacije na računaru21100.005
Izborni predmet 1030-11-200.006
Modeli upravljanja poštanskom mrežom22000.004
Stručna praksa 100003.002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 1120200.004
Izborni predmet 1233000.004
Stručna praksa 200003.002
Master rad - studijski istraživački rad000100.0015
Master rad - izrada i odbrana00007.005