Predmet: Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama (17 - S0151)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Ovaj kurs ima obrazovni cilj da studentima pruži osnovna znanja o digitalnoj obradi signala i njenoj primeni u telekomunikacijama. Cilj je da studenti nakon analognih upoznaju i digitalne signale i sisteme za njihovu obradu, uključujući i metode njihovog projektovanja.
Na predavanjima studenti upoznaju osnovne algoritme obrade signala u diskretnom vremenu i najvažnije transformacije diskretnih signala. Digitalne filtre upoznaju kroz konkretne primere, a potom nauče osnovne metode njihovog projektovanja uz korišćenje odgovarajućih softverskih alata. Na osnovu stečenih znanja umeju da analiziraju dati problem, izaberu odgovarajuću klasu digitalnog filtra i metodu projektovanja, izvrše projektovanje i implementaciju digitalnog filtra. Na vežbama stiču praktična iskustva sa Matlab DSP Toolbox-om. Studenti će znati da identifikuju i kvalifikuju potencijalne probleme u implementaciji digitalnih filtara i da nađu rešenje. Ceo kurs daje osvrt na primene u telekomunikacijama.
• Diskretni signali i sistemi. • Transformacije diskretnih signala i veze među njima (ZT, FTD, DFT). • Brza FT i brza konvolucija. • Primeri digitalnih FIR i IIR filtara i njihove karakteristike. • Osnovne metode projektovanja digitalnih filtara. • Primene u telekomunikacijama.
Čitav tok predavanja (3 časa nedeljno) kontinuirano je praćen sinhronizovanim auditornim i računarskim vežbama (po 1 čas). Predavanja izvodi profesor koristeći PowerPoint prezentacije koje su dostupne studentima u .pdf formatu. Na auditornim vežbama rešavaju se lakši zadaci spektralne analize digitalnih signala i projektovanja digitalnih filtara. Kompletno gradivo praćeno je vežbama u Računarskom centru FTN, gde studenti stiču praktično iskustvo u radu sa softverskim alatima za digitalnu obradu signala. Priprema za vežbe i izrada domaćih zadataka vrši se preko Web portala Katedre pomoću posebno kreiranih on-line vežbi. Stečena teorijska znanja proveravaju se u toku semestra u formi testova, a na završnom ispitu se vrši provera ukupno stečenih znanja na kursu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sečujski, M., Jakovljević, N., Delić, V.Digitalna obrada signala2019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sečujski, M. i dr.Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, Vlado DelićPrezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala2014Interni materijalSrpski jezik
Jakovljević, N., i dr.Praktikum iz digitalne obrade signala2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Završni ispit - I deonene35.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sečujski dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Simić dr Nikola
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent-master

Računarske vežbe